pdf print

Podmínky pro nákup služeb po provedení rezervace


Tyto podmínky pro nákup služeb po provedení rezervace (dále je „porezervační podmínky“) jsou platné pro vás (dále též „vy“ v různých formách) a cz.gotogate.com a doplňují všeobecné obchodní podmínky, které se vztahují na vaši původní rezervaci (dále jen „VOP“) a jsou do těchto porezervačních podmínek začleněny formou odkazu. V případě střetu nebo jakýchkoli nesrovnalostí mezi těmito porezervačními podmínkami a VOP mají převahu VOP.

 1. Změny po provedení rezervace
  1. Nabízíme vám možnost změny či doplnění vaší rezervace letenky, včetně např.: změny rezervace nebo jména, rezervace sedadla, přikoupení zavazadel, stravy na palubě, letenky pro kojence a dalších doplňkových služeb nabízených leteckou společností (dále jednotlivě uváděny jako „porezervační změna“). Nabídka se liší v závislosti na vaší specifické rezervaci a letecké společnosti. Porezervační změna již zarezervované letenky podléhá platnému ceníku a obchodním podmínkám příslušné letecké společnosti. Pro provedení změny nebo doplnění rezervace můžete rovněž kontaktovat leteckou společnost přímo.
  2. Celková cena vámi požadované porezervační změny bude uvedena v odkazu pro provedení platby, který od nás obdržíte. Celková cena zahrnuje poplatek či poplatky letecké společnosti, náš manipulační poplatek a servisní poplatek (je-li účtován, viz čl. 2).
  3. Vaše porezervační změna bude provedena po obdržení platby a je podmíněna dostupností. Dojde-li ke změně poplatku letecké společnosti dříve, než se smlouva uzavřená mezi vámi a leteckou společností stane závaznou, případně nebude-li požadovaná porezervační změna k dispozici, pak smlouva s leteckou společnosti nenabude účinnosti, jestliže nebudete souhlasit s takto navýšeným poplatkem. V takovém případě vám bude refundována vámi zaplacená částka. Porezervační změna bude dokončena až poté, co bude námi potvrzena e-mailem. Jestliže potvrzení neobdržíte, kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům.
 2. Osobní služba
  1. Pokud jste si nezakoupili Balíček podpory v době rezervace letenky a požádáte o asistenci v souvislosti se změnou rezervace telefonicky nebo e-mailem, bude vám účtován jednorázový poplatek za tuto službu. Výše poplatku bude uvedena v odkazu pro provedení platby, který od nás obdržíte.
  2. Poplatek za osobní službu nepodléhá refundaci. Aby se předešlo případným pochybnostem, totéž platí i v případě, že se rozhodnete zrušit rezervaci letenky, případně nedošlo k potvrzení vámi požadované změny i přes naši asistenci (mj. např. z důvodu, že nebyla potvrzena leteckou společností anebo nebyly k dispozici žádné alternativy pro změnu rezervace).
 3. Odeslání cestovních dokumentů poštou
  1. Vaše cestovní dokumenty odešleme poštou (ne doporučeně) po obdržení vaší platby. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za poštovní zásilky ztracené nebo zpožděné v důsledku pochybení na straně poskytovatele poštovních služeb. Vaší povinností je uvést v době rezervace letenky správnou poštovní adresu, neboť ji později není možné změnit.
  2. Poplatek zahrnuje sadu cestovních dokumentů vydaných ke každé rezervaci a nepodléhá refundaci. Budete-li potřebovat novou sadu cestovních dokumentů z důvodu změn provedených vámi nebo leteckou společností, bude vám účtován dodatečný poplatek.
 4. Služba zpožděných zavazadel
  1. Poplatek za službu zpožděných zavazadel nepodléhá refundaci.
  2. Kromě námi nabízené zavazadlové služby, jež zahrnuje pomoc se zodpovězením dotazů souvisejících se zavazadly a s předáním požadavků týkajících se zavazadel příslušné letecké společnosti, je součástí služby i asistence během cesty, kterou zajišťuje náš externí partner Blue Ribbon Bags na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené s Blue Ribbon Bags. Jelikož vystupujeme jako zprostředkovatel, nepřijímáme žádnou odpovědnost za služby poskytované Blue Ribbon Bags na základě takto uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
   Více informací o zavazadlové službě
   Smlouva o poskytování služeb Blue Ribbon Bags
 5. Mobilní cestovní plán
  1. Poplatek za mobilní cestovní plán nepodléhá refundaci. Vámi uvedené telefonní číslo nelze po uskutečnění nákupu změnit.

Header
Subject
Body
Footer