pdf print

Cestovní podmínky


Odpovědnost za uskutečnění cesty

Gotogate je agent zajišťující letenky, hotelové ubytování, pronájem automobilů a další akce. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za změny letových řádů, zrušené lety, zavazadla ani jiné okolnosti související s uskutečněním letu. Rovněž nepřijímáme žádnou odpovědnost za problémy, které mohou nastat ve spojitosti s rezervacemi hotelového ubytování nebo pronájmu automobilu. V takových situacích nese odpovědnost příslušný poskytovatel služeb. Jakékoli nároky proto musí být uplatňovány přímo u příslušného poskytovatele služeb. Zajišťujeme cestovní služby pro rekreační cestovatele.

Cestovatel je povinen:

 • Před samotným nákupem se důkladně obeznámit s cestovními podmínkami a potvrdit svůj souhlas s nimi.
 • Před samotným nákupem zkontrolovat, zda se jméno a příjmení cestovatele shodují s údaji zapsanými v cestovním pase.
 • Kontaktujte Gotogate bez zbytečného prodlení, pokud neobdržíte potvrzení e-mailem do několika minut od provedení rezervace. Jakmile obdržíte potvrzení e-mailem, zkontrolujte správnost uvedených údajů. V případě jakýchkoli nejasností ihned kontaktujte Gotogate. Mimo naši provozní dobu se obraťte přímo na leteckou společnost, poskytovatele hotelového ubytování nebo půjčovnu automobilů, abyste si ověřili, zda jsou možné případné opravy.
 • Pravidelně kontrolujte e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, jelikož veškerou korespondenci zasíláme e-mailem.
 • Pravidelně také kontrolujte letové časy a případné změny letového řádu u letů do cílové destinace a zpět.
 • U příslušné letecké společnosti si zjistěte, z jakého terminálu budete odlétat.
 • Ověřte si vízové povinnosti v cílové destinaci a také v zemích možného mezipřistání. Můžete tak učinit prostřednictvím velvyslanectví příslušné země a letecké společnosti, s níž cestujete.
 • Ověřte si, jaká očkování jsou potřebná před vycestováním.
 • Zkontrolujte si, pasové požadavky a také platnost vašeho pasu, neboť některé země vyžadují, aby váš cestovní pas byl platný alespoň šest měsíců po vašem návratu domů.
 • Ověřte si časy odbavení pro všechny lety v rámci vaší cesty. Doporučujeme, abyste se na letiště dostavili nejméně jeden a půl hodiny (vnitrozemské lety), respektive nejméně dvě a půl hodiny před odletem (mezinárodní lety).

 1. Potvrzení rezervace a cestovní doklady
  1. Letenky
  2. Potvrzení rezervace, které po provedení rezervace Gotogate zasílá cestovateli e-mailem, je cestovní doklad a je zapotřebí ho mít při sobě po celou dobu cesty. Potvrzení obsahuje veškeré důležité informace, jako např. číslo rezervace, číslo letu a letové časy. Rovněž doporučujeme, aby si cestovatel vytiskl letový řád kliknutím na odkaz uvedený v potvrzení.

   Letenky musí být vždy použity v daném chronologickém pořadí a cestovatelé musí absolvovat všechny etapy jejich cesty. V případě, že cestovatel jakoukoli etapu cesty neabsolvuje, letecká společnost letenky pro zbývající etapy cesty stornuje a neposkytne za ně žádnou náhradu. Tento postup nemůže Gotogate nijak ovlivnit.

   Letenky s odlišným číslem rezervace jsou vždy považovány za jednotlivé a na sobě navzájem nezávislé cesty. Gotogate nepřijímá žádnou odpovědnost za zmeškané spoje, neprovedené refundace jednotlivých letenek v případě změn letových řádů, zpožděných nebo zrušených letů.

  3. Letové časy
  4. Veškeré letové časy jsou uvedeny v místním čase. Přílety následující den jsou v letovém řádu označeny „+1“. Uvedené letové časy jsou předběžné a jejich případná změna může být oznámena ve velmi krátkém časovém předstihu. Cestovatel se proto musí sám informovat o úpravách letového řádu.

  5. Hotely
  6. Gotogate zajišťuje hotelové ubytování ve spolupráci s IAN.COM. Cestovatel je povinen uvědomit hotel o jakýchkoli změnách letového řádu, které budou mít za následek pozdní příjezd do hotelu. Pro úplné znění podmínek klikněte sem »

  7. Pronájem automobilu
  8. Gotogate zajišťuje pronájem automobilů prostřednictvím rentalcars.com (od 11. července 2013). Cestovatel je povinen uvědomit půjčovnu automobilů o jakýchkoli změnách letového řádu, které budou mít za následek pozdní příjezd do půjčovny. Pro úplné znění podmínek klikněte sem »

  9. Nízkonákladoví přepravci
  10. Po potvrzení rezervace obdržíte e-mailem dvě potvrzení: jedno od nás a druhé od letecké společnosti. K odbavení použijte potvrzení rezervace zaslané nízkonákladovým přepravcem. Mějte laskavě na paměti, že některé letecké společnosti doporučují online odbavení prostřednictvím svých webových stránek a za fyzické odbavení na letišti mohou účtovat poplatek.

   Veškerá komunikace související s rezervací nízkonákladové letenky by měla probíhat přímo mezi cestovatelem a příslušnou nízkonákladovou leteckou společností. Gotogate působí výlučně jako agent a nemůže odpovídat na jakékoli dotazy, které se týkají zavazadel anebo obchodních podmínek upravujících změny či storna letenek. Veškeré změny letového řádu náleží do působnosti letecké společnosti.


 2. Rezervace letenek
  1. Změny cen/technické chyby
  2. Gotogate si vyhrazuje právo provádět změny v souvislosti s možnými technickými chybami a změnami cen, jež jsou mimo její kontrolu, a rovněž si vyhrazuje právo kontaktovat cestovatele v pracovní dny ve lhůtě 24 hodin za účelem úpravy provedené rezervace. Vyskytnou-li se technické problémy v závěru pracovního týdne nebo během víkendu, bude cestovatel kontaktován následující pracovní den. Gotogate si vyhrazuje právo stornovat rezervaci, pokud se vyskytnou technické problémy či chyby v cenách, jež jsou mimo její kontrolu. V takovém případě bude cestovatel informován e-mailem.

  3. Kombinace jednosměrných letenek
  4. Cesty označené jako „One-way combination“ zahrnují dvě jednosměrné cesty. I když jsou jednotlivé etapy rezervovány zároveň, jsou chápány jako samostatné. Znamená to, že každá etapa vaší cesty je zpracovávána samostatně, a to i v případě storna, změny, úpravy letového řádu anebo narušení přepravy např. z důvodu stávky. Rovněž platí předpisy příslušné letecké společnosti.

  5. Minimální věk
  6. Pro provedení rezervace na Gotogate musíte být starší 18 let.

  7. Děti cestující bez doprovodu
  8. Gotogate nezajišťuje letenky pro děti cestující bez doprovodu. Děti a mladiství do 18 let musí cestovat společně s dospělou osobou. Některé země a letecké společnosti nedovolují vstup do země dětem a mladistvým do 18 let, pokud necestují v doprovodu opatrovníka.

  9. Kojenci
  10. Děti ve věku od 0 do 2 let mohou cestovat jako kojenci bez nároku na vlastní sedadlo. V takovém případě je nutné zarezervovat letenku pro kojence pro všechny etapy cesty, pokud dítě nedosáhne před koncem cesty věku 2 let. Letenky pro kojence nelze rezervovat před jejich narozením, jelikož jméno a datum narození uvedené na letence se musí shodovat s údaji v jeho cestovním pasu. Neprovádíme ani dodatečné rezervace letenek pro kojence. Gotogate neposkytne náhradu žádných výdajů v případech, kdy byla od počátku provedena rezervace chybného typu letenky.

   Nemůžeme zaručit, že bude vyhověno požadavkům na kojeneckou výživu, postýlku apod.

  11. Letištní taxy
  12. Uvedená cena letenky již zahrnuje letištní taxy. Na některých letištích musí být před odletem uhrazen v hotovosti odletový poplatek. Je povinností cestovatele si tyto informace zjistit.

  13. Přeprava a hotelové ubytování v případě změny letiště nebo data
  14. Cena letenky nezahrnuje jakoukoli pozemní přepravu ani přenocování v ubytovacím zařízení během cesty. Cestovatel osobně odpovídá za ověření letových řádů a cen. Totéž platí i v případě, že dojde ke změně letového řádu letecké společnosti, jež je mimo kontrolu i odpovědnost Gotogate.

  15. Časy navazujících spojů při mezipřistání
  16. Cesty rezervované prostřednictvím Gotogate mají schválené časy navazujících spojů. Časy navazujících spojů při mezipřistáních jsou vypočteny leteckými společnostmi. Dojde-li ke zpoždění některého letu u rezervované cesty s přestupy, je letecká společnosti povinna poskytnout cestovateli potřebnou asistenci, aby se dostal do konečné destinace.

   Při rezervaci samostatných letenek nenese letecká společnost žádnou odpovědnost za zpoždění, v jehož důsledku může dojít ke zmeškání navazujícího spoje. Je tudíž povinností cestovatele si u letecké společnosti a příslušného letiště ověřit, zda je čas navazujícího spoje dostatečný. Gotogate neposkytne náhradu žádných dodatečných nákladů vynaložených v této souvislosti.

  17. Zdvojená rezervace
  18. Je povinností cestovatele zajistit, aby byly zrušeny případné zdvojené rezervace, ať byly provedeny kdekoli. V opačném případě se cestovatel vystavuje riziku, že dojde ke stornování zdvojené rezervace leteckou společností bez předchozího oznámení. Gotogate nepřijímá žádnou odpovědnost za storna provedená leteckou společností ani za neposkytnutí náhrady v souvislosti s tím.

  19. Ztracená a poškozená zavazadla
  20. Gotogate nepřijímá žádnou odpovědnost za ztracená či poškozená zavazadla. Jakékoli problémy je nutné neprodleně oznámit zástupci letecké společnosti na letišti.

  21. Věrnostní karty
  22. V okamžiku rezervace můžete přidat vaši věrnostní kartu. Zadání je třeba provést ve stejném kroku, kdy je vkládáno jméno a příjmení cestujícího a kontaktní informace. Údaje o kartě zaneseme do rezervace, nepřijímáme ovšem žádnou odpovědnost za věrnostní body či bonusy poskytované příslušnou leteckou společností. Věrnostní body a bonusy se nevztahují na všechny lety. Tyto informace vám na požádání poskytne příslušná letecká společnost.

  23. Cestovní třídy Premium Economy, Business, First Class
  24. Službu lze využít pouze v okamžiku rezervace. V závislosti na letecké společnosti mohou být služby nabízeny jen na některých etapách vaší cesty.

   Nabídka palubních služeb se u jednotlivých leteckých společností liší. Specifické informace naleznete na webových stránkách příslušné letecké společnosti. Gotogate nenese odpovědnost v případě, že letecká společnost změní typ letounu nebo rezervuje více sedadel, než je kapacita v příslušné cestovní třídě. Obojí může mít za následek změnu rozsahu nabízených služeb, případně snížení kategorie cestovní třídy. S jakýmikoli stížnostmi se proto obracejte přímo na příslušnou leteckou společnost.


 3. Uskutečnění letu
  1. Změny letového řádu
  2. Letecké společnosti mohou své letové řády změnit, případně zrušit některé lety v krátkém časovém předstihu. Takové změny nemůže Gotogate nijak ovlivnit. Cestovatel osobně odpovídá za to, aby si ověřil časy letů pro cestu tam a zpět přímo u letecké společnosti.

   Gotogate není povinna informovat cestovatele o změnách letových řádů ani o zrušených letech. Rovněž neneseme odpovědnost za jakékoli cesty zrušené v důsledku živelných katastrof, válečných činů, stávek nebo jiných nepředvídaných událostí. Jakékoli změny nezakládají nárok na snížení ceny, náhradní cestu, odškodnění ani na jinou kompenzaci ze strany Gotogate. Nehradíme ani žádné dodatečné služby související s cestou, jako např. vlakové jízdenky, hotelové ubytování nebo pronájem automobilu.

   Pokud v důsledku změny letového řádu dojde k pozdnímu příjezdu do hotelu nebo půjčovny automobilů, je cestovatel povinen osobně o této skutečnosti příslušný hotel nebo půjčovnu automobilů uvědomit.

   Více informací o právech cestujících v letecké přepravě naleznete po kliknutí na odkaz níže.
   Pro úplné znění podmínek klikněte sem »

  3. Cestovní pasy, víza a tranzitní víza
  4. Cestovatel odpovídá za to, že jeho cestovní pas bude v okamžiku rezervace platný. Cestovatel je rovněž odpovědný za zajištění vstupního víza do země konečné destinace a tranzitních víz do zemí mezipřistání. Cestovatel osobně odpovídá za jakékoli náklady vzniklé v souvislosti s problémy se zmíněnými vstupními formalitami. Je důležité, aby si cestovatel zkontroloval, zda jeho cestovní pas, vstupní a tranzitní víza splňují požadavky všech dotčených zemí i leteckých společností. Gotogate doporučuje cestovatelům, aby s sebou na cestách vždy měli svůj cestovní pas.

   V určitých zemích platí zvláštní požadavky, které se týkají rezervací zpátečních letenek. Cestovatel je povinen si tyto požadavky ověřit na velvyslanectví dané země anebo u příslušné letecké společnosti.

   Při cestách do USA včetně tranzitních je vyžadováno schválené cestovní povolení (ESTA) a cestovní pas se strojově čitelnými údaji.

   Je vaší povinností si ověřit specifické požadavky týkající se cestovního pasu, víz i dalších imigračních formalit na velvyslanectví nebo konzulátu příslušné země. Smluvní dodavatelé ani my nepřijímáme žádnou odpovědnost v případě, že nebudete moci vycestovat z důvodu nesplnění jakýchkoli pasových, vízových či imigračních požadavků. Pamatujte, že všechna jména uvedená v rezervaci se musí přesně shodovat se jmény uvedenými v pasech všech cestujících. Je vaší povinností si zajistit platné cestovní doklady.

  5. Odbavení
  6. V příručním zavazadle ani u sebe nesmíte mít žádné nebezpečné látky. To se týká všech spolucestujících. Nebezpečné látky mj. zahrnují: výbušniny, hořlavé kapalné, plynné a tuhé látky, oxidující látky, magnetické, radioaktivní anebo korozivní a žíravé látky, jako např. barvy, pyrotechnika, slzný plyn, rtuť, náplň do zapalovačů a radiofarmaka. 

   POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že se uvedené informace mohou měnit, doporučujeme, abyste navštívili webové stránky příslušné letecké společnosti a ověřili si jejich správnost.

  7. Očkování
  8. Cestovatel je povinen zajistit, aby měl všechna očkování a aby splnil další nezbytné formality potřebné k vycestování do země, kterou plánuje navštívit. Veškeré náklady spojené s výše uvedeným hradí cestovatel.


 4. Storno a změna rezervace
  1. Storno
  2. Letenky vám budou vystaveny ihned po obdržení platby a nemohou být následně jakkoli upravovány ani refundovány. Gotogate postupuje v souladu s pravidly pro provádění rezervací příslušných leteckých společností, která jsou obvykle velmi restriktivní. Jinými slovy řečeno, refundace ani změny rezervací nejsou povoleny. Refundace rezervace je možná v případě, že cestovatel v okamžiku rezervace uzavřel pojištění storna nabízené Gotogate a splnil stanovené podmínky. Více informací naleznete v sekci nazvané „Pojištění storna“.

  3. Změna rezervace
  4. Gotogate postupuje v souladu s pravidly pro rezervace letenek, která jsou obvykle velmi restriktivní. Pro podrobnější podmínky by se cestovatel měl obrátit na oddělení služeb zákazníkům příslušné letecké společnosti. Pokud letecká společnost změnu rezervace povoluje, lze ji provést nejpozději 24 hodin před odletem. Gotogate poskytne cestovateli asistenci při změně rezervace za předpokladu, že si objednal jí nabízený balíček služeb. Při změně rezervace cestovatel odpovídá za náklady s tím spojené. Pamatujte, že storno není platné, dokud neobdržíte písemné potvrzení od Gotogate.

   U flexibilních letenek Gotogate jsou klienti v souvislosti se změnou rezervace žádáni, aby kontaktovali naše oddělení zákaznické podpory. Úplné znění podmínek naleznete v sekci „Flexibilní letenky Gotogate“.

  5. Flexibilní letenky Gotogate
  6. Cestovatel si musí objednat a uhradit tuto službu zákazníkům současně s rezervací své cesty. Službu nelze přidat dodatečně. Flexibilní letenka je služba nabízená Gotogate a nemusí nutně znamenat, že lze provést změnu rezervace letenky u letecké společnosti. Veškeré změny rezervací s využitím služby flexibilní letenky musí být provedeny přes naše oddělení služeb zákazníkům. Služba se vztahuje pouze na cestovatele a je nepřenosná.

   Při změně rezervace je nutné, aby cestovatel kontaktoval oddělení služeb zákazníkům Gotogate buď telefonicky (neděle-pátek). Změnu rezervace je nutné provést v pracovní době nejméně 24 hodin před původním časem odletu. V neděli lze změnu rezervace provést pouze telefonicky, nikoli e-mailem. V případě změny rezervace se cesta musí uskutečnit do jednoho roku od data původní rezervace.

   Změna rezervace bude dokončena až poté, co bude Gotogate potvrzena e-mailem. Gotogate nenese odpovědnost za promeškání změny rezervace, pokud je způsobeno tím, že cestovatel nekontaktoval naše oddělení služeb zákazníkům včas či vůbec.

   Služba flexibilní letenky umožňuje změnu rezervace letu v závislosti na volné kapacitě. Jestliže změna rezervace zahrnuje povýšení letenky do vyšší cenové kategorie, vzniklé náklady hradí cestovatel. Změna rezervace musí být provedena u stejné letecké společnosti, která měla zajišťovat původní přepravu.

   • Cestovatel není oprávněn měnit destinaci jak u cesty tam, tak i zpět.
   • Služba flexibilní letenky neumožňuje změnu či úpravy jména.
   • Letenky musí být použity v pořadí, v němž byly původně zarezervovány.
   • Povýšení do jiné kabiny nebo cestovní třídy v rámci téhož letu není povoleno.
   • Změna rezervace letenky za účelem tzv. stopoveru není povolena.
   • Cestovatel může provést změnu rezervace pouze jednou. Jakmile je změna potvrzena, je služba flexibilní letenky vyčerpána a nelze ji čerpat znovu.
   • V případě zrušení cesty nepodléhá služba flexibilní letenky náhradě.
   • Pokud v důsledku změny rezervace někteří cestovatelé ztratí nárok na speciální ceny (např. kojenci), musí cestovatel uhradit rozdíl původní a nové ceny letenky.
   • Gotogate není povinna informovat cestovatele o vízových povinnostech, jestliže dojde k prodloužení cesty.
   • V případě změny rezervace se cesta musí uskutečnit do jednoho roku od data rezervace.
   • Nová cesta nesmí začít do 24 hodin od zadání požadavku na změnu.
   • Při změně rezervace Gotogate nepřijímá žádnou odpovědnost za žádné doplňkové služby, jako např. za rezervace sedadla či zavazadel provedené přímo u příslušné letecké společnosti.
   • Služba změny rezervace, jež byla využita ke změně rezervace, není v případě storna nikdy refundována.
   • Pokud cestující nenastoupí na kteroukoli část cesty, možnost změny rezervace zaniká.


  7. Refundace
  8. Lhůta pro vyřízení jakékoli refundace se liší a pohybuje se v rozmezí od 4 do 16 týdnů. Veškeré refundace jsou prováděny poskytovatelem a Gotogate je nemůže nijak ovlivnit. Při refundaci je za každou letenku účtován transakční poplatek ve výši 1,600 CZK za letenku. Gotogate neposkytuje náhradu poplatku za pojištění storna ani jiných dříve uhrazených poplatků nebo pojistného zaplaceného v souvislosti s jakýmikoli pojistnými smlouvami (s výjimkou cestovního pojištění).

   Dojde-li ke zrušení letu leteckou společností v důsledku nepředvídaných událostí (vyšší moci) nebo změny letových řádů, bude účtován transakční poplatek ve výši 400 CZK za osobu.

  9. Nedostavení se k odletu
  10. Tímto nás zmocňujete k tomu, abychom vaším jménem stornovali nevyužitou letenku v případě, že se nedostavíte k odletu, a abychom příslušnou leteckou společnost požádali o případnou refundaci. Můžeme tak učinit, nejsme však k tomu povinováni, a vaše právo žádat refundaci přímo od příslušné letecké společnosti tímto zůstane nedotčeno.

  11. Pojištění storna
  12. Cestovatel musí uzavřít a uhradit pojištění storna současně s rezervací své cesty. Pojistné krytí nabývá účinnosti okamžikem provedení rezervace a pozbývá platnosti v okamžiku započetí cesty, přičemž je počítáno od původně rezervovaného data odletu. Všichni cestovatelé uvedení v rezervaci musí mít uzavřené pojištění storna, aby mohlo být v případě zrušení rezervace uplatněno.

   Storno

   Storno musí být provedeno nejméně dvě hodiny před odletem, aby pojištění storna bylo platné. Pojištění storna pozbývá platnosti po započetí cesty. V případě storna mimo provozní dobu naší telefonní linky je nutné kontaktovat přímo leteckou společnost, hotel nebo půjčovnu automobilů.

   Dojde-li ke zrušení cesty na základě předložení platného lékařského potvrzení, bude refundována celá cena rezervace po odečtení transakčního poplatku ve výši 1250 CZK za osobu. Neposkytujeme náhradu poplatku za pojištění storna ani jiných dříve uhrazených poplatků nebo pojistného zaplaceného v souvislosti s jakýmikoli pojistnými smlouvami (s výjimkou cestovního pojištění). Maximální výše plnění v případě zrušení rezervace pojištěné proti stornu činí 78500 CZK na osobu a/nebo 157 000 CZK na cestu.

   Okolnosti podléhající náhradě

   Cestovateli bude poskytnuta náhrada, jestliže nebude možné uskutečnit cestu v důsledku níže uvedených nepředvídaných okolností.

   • Akutní onemocnění nebo úraz, jež postihnou vás, osobu cestující s vámi v rámci téže rezervace nebo osobu blízkou, a na základě potvrzení vydaného nezávislým ošetřujícím lékařem je vám doporučeno nevydávat se na plánovanou cestu.
   • Smrt, jež postihne vás, osobu blízkou nebo osobu cestující s vámi v rámci téže rezervace.

   Pojištění storna nezahrnuje následující:

   • plnění, jež může být poskytnuto z jiných zdrojů, např. v rámci pojištění storna nebo pojištění uzavřeného s jiným pojišťovatelem.
   • onemocnění, úraz nebo zranění, o nichž jste věděli (byla vám diagnostikována) při uzavření pojištění storna.
   • chronické onemocnění, infekce, duševní poruchu s výjimkou případů, kdy se u dotyčné osoby v posledních šesti měsících od okamžiku rezervace cesty neprojevily žádné příznaky či obtíže. Jestliže storno rezervace souvisí s těmito příznaky, musí být diagnóza potvrzena specialistou.
   • onemocnění, úraz ani jiné překážky související s těhotenstvím nebo porodem.
   • komplikace způsobené alkoholem nebo jinými omamnými látkami, sedativy či narkotiky.
   • náklady vyplývající z okolnosti, že pojištěná osoba sama oddálila zrušení rezervace.
   • účel cesty již neexistuje.
   • komplikace zapříčiněné zákroky či léčbou podstoupenými na základě vlastního rozhodnutí, jako např. kosmetickými zákroky.
   • jakékoli dodatečné služby související s cestou, které nejsou součástí potvrzení, jako např. vstupenky do divadel apod.

   Co od vás budeme požadovat?

   Pojištění storna je účinné pouze po předložení platného lékařského potvrzení. Toto potvrzení musíme obdržet do pěti pracovních dnů od data zrušení rezervace. Lékařské potvrzení musí být vystaveno nezávislým ošetřujícím lékařem a musí obsahovat jméno, kontaktní údaje a razítko lékaře. Nemá-li lékař k dispozici razítko, musí být přiložena kopie identifikačního dokladu lékaře.

   V lékařském potvrzení musí být rovněž uvedeny následující informace:

   • datum vyšetření
   • výsledek vyšetření
   • diagnóza
   • další originály potvrzení či dokladů relevantních pro posouzení nároku
   • skutečnost, že onemocnění je akutní a brání pacientovi v cestování

   Lékařské potvrzení lze stáhnout zde »

   Vysvětlení pojmu „osoba blízká“
   Pojem „osoba blízká“ použitý v tomto kontextu znamená manžela, manželku, děti, vnoučata, sourozence, rodiče, prarodiče, tchána či tchyni pojištěné osoby, nebo druha či družku žijící s pojištěnou osobou v partnerském vztahu.


 5. Platba

  1. Ceny
  2. Rezervace se stává závaznou po provedení platby a od tohoto okamžiku nemůže být měněna ani zrušena. Tato pravidla jsou stanovena leteckými společnostmi, nikoli Gotogate. Jakmile Gotogate obdrží úhradu, zašle cestovateli potvrzení rezervace na e-mailovou adresu uvedenou v okamžiku rezervace. Potvrzení rezervace představuje letenku či voucher cestovatele, které musí mít při sobě po celou dobu cesty. Elektronický převod faktury schvaluje zákazník.

   Veškeré platby zpracovává Scanworld Travelpartner AB (556730-1543).

  3. Podvodné platby
  4. Gotogate si vyhrazuje právo odmítnout platbu kartou, má-li důvod se domnívat, že je páchán podvod. Existuje-li podezření ze spáchání trestného činu, může požadovat ověření platby. Veškeré podvody s platebními kartami budou oznámeny policii a předány společnosti zabývající se vymáháním pohledávek.

  5. Debetní/kreditní karty (MasterCard, Eurocard a Visa)
  6. Není možné provést úhradu kartou Diners Club. V některých případech nemůžeme zahraniční platební karty přijmout. Při platbě kartou může zatížení účtu karty proběhnout ve dvou krocích: v prvním je částka debetována leteckou společností a ve druhém Gotogate/cestovním partnerem.

  7. Okamžitá úhrada bankovním převodem
  8. Ceny uvedené ve výsledcích hledání vyžadují okamžitou úhradu bankovním převodem.


 6. Extra služby
  1. Balíček služeb
  2. Balíček služeb představuje službu, kterou nabízíme našim zákazníkům. Cestovatel si tuto službu může zakoupit v okamžiku rezervace. Balíček služeb je možné si zakoupit i dodatečně, a to kdykoli před datem odletu, na základě uhrazení poplatku ve výši 850 CZK za rezervaci.

   Balíček služeb zahrnuje následující:

   • vyhledání nejlepších možných alternativ v případě, že letecká společnost změní svůj letový řád (podle směrnic příslušné letecké společnosti).
   • rezervace sedadel u letů, u nichž rezervaci letecká společnost umožňuje (výjimkou jsou sedadla vedle nouzových východů, sedadla s dodatečným prostorem pro nohy a lety v rámci Evropy).
   • asistence při objednání dětského kočárku (postýlky) pro kojence (u letů v rámci Evropy to často není možné).
   • rezervace zvláštních zavazadel (např. golfové vaky nebo lyže).
   • objednání zvláštní dietní stravy, je-li během letu podáváno občerstvení (u letů v rámci Evropy není občerstvení obvykle podáváno).
   • prověření možností a nákladů spojených se změnou rezervace cesty (pamatujte, že za změnu rezervace bude účtován poplatek podle pravidel letecké společnosti uvedených na letence).
   • registrace bonusové karty u letecké společnosti.
   • asistence s požadavky na hotelové ubytování.

   Mohou být účtovány dodatečné poplatky. Balíček služeb nepodléhá náhradě v případě storna, nebo pokud není možné požadavek potvrdit.

   Zbývají-li do vašeho odletu tři dny a méně, pak nás se svými požadavky kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pamatujte, že často není možné potvrdit požadavky, pokud jsou zadány méně než 72 hodiny před odletem.

   Cestující se závažnými alergiemi na potraviny musí informovat přímo příslušnou leteckou společnost.

  3. Cestovní pojištění
  4. Gotogate zprostředkovává cestovní pojištění ve spolupráci se společností Solid. Veškerá komunikace týkající se pojištění probíhá přímo se společnosti Solid.

  5. Pojištění zavazadel
  6. Gotogate zprostředkovává pojištění zavazadel ve spolupráci se společností Solid. Veškerá komunikace týkající se pojištění probíhá přímo se společnosti Solid.

  7. Platby za doplňkové služby
  8. Co se plateb za doplňkové služby týče, má zákazník dvě možnosti. Platební údaje lze předat oddělení zákaznické podpory, nebo prostřednictvím odkazu na objednávku, který bude poskytnut dle dohody.

   Gotogate nepřijímá karty určené k jednorázovému použití, jelikož platba může probíhat ve dvou krocích. Zákazník je povinen zajistit, aby platba mohla proběhnout v době nákupu. Gotogate si vyhrazuje právo vrátit transakci zpět, pokud dojde k jakýmkoli úpravám cen nebo technickým chybám.

   Služba se stává závaznou po provedení platby a od tohoto okamžiku nemůže být měněna ani zrušena.

  9. Rezervace sedadel
  10. Službu lze zakoupit pouze v okamžiku rezervace. Nemůžeme zaručit, že letecká společnost vámi požadované sedadlo potvrdí. Nemůžeme rezervovat sedadla v konkrétní řadě, s dodatečným prostorem pro nohy ani u nouzového východu. Letecká společnost si vyhrazuje právo změnit sedadlo bez toho, aniž by informovala Gotogate nebo cestovatele.

   Sedadla nelze běžně rezervovat u přípojných letů mezikontinentálních letů (např. u vnitrozemských letů nebo letů v rámci Evropy).

   Obrázek uspořádání sedadel, který se zobrazí v okamžiku rezervace, je pouze ilustrativní a nemusí se shodovat se skutečným uspořádáním sedadel v letadle.


 7. Hotel
  1. Hotely
  2. Gotogate zajišťuje hotelové ubytování ve spolupráci s IAN.COM. Cestovatel je povinen uvědomit hotel o jakýchkoli změnách letového řádu, které budou mít za následek pozdní příjezd do hotelu.
   Pro úplné znění podmínek klikněte sem »

  3. Prázdninové domy a apartmány
  4. Gotogate zprostředkovává pronájem prázdninových domů a apartmánů ve spolupráci se Sunnyrentals.com.
   Pro úplné znění podmínek klikněte sem »

  5. Hotely
  6. Informace uvedené na webových stránkách Gotogate jsou dodávány poskytovatelem hotelového ubytování. Obrázky prezentované na webových stránkách nemusí nutně odpovídat skutečně rezervovanému ubytování. Gotogate nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby v textech či na obrázcích, ani za žádné změny informací předaných poskytovatelem hotelového ubytování. Cestovatelům doporučujeme, aby si vždy utvořili vlastní úsudek o úrovni hotelu.

   Kategorie podle hvězdiček slouží k obecnému hodnocení hotelových služeb a vybavení. Jedná se o mezinárodní hodnocení, které se může lišit od obecně platných národních standardů.


 8. Reklamace
  1. Nároky
  2. S veškerými problémy nebo připomínkami, které se týkají vaší cesty, se obracejte přímo na příslušného poskytovatele (leteckou společnost, půjčovnu automobilů nebo hotel). Pokud obdržíte jakoukoli úhradu nebo kompenzaci od poskytovatele, vaše právo na zpětnou náhradu tím obvykle zaniká. Reklamace, za které není poskytnuta žádná náhrada/kompenzace ze strany poskytovatele během vaší cesty, budou předány k prošetření Gotogate. Reklamace jsou vyřizovány výlučně písemně a jsou podávány prostřednictvím k tomu určeného reklamačního formuláře ve lhůtě jednoho měsíce od ukončení cesty. Vyřízení reklamace obvykle trvá přibližně tři měsíce.
   Reklamační formulář si můžete stáhnout zde »

   Reklamace zasílejte na adresu:
   Gotogate
   FAO: Reklamation [Reklamace]
   Box 1340
   SE-751 43 Uppsala, Švédsko

  3. Odpovědnost letecké společnosti
  4. Informativní přílohu o odpovědnosti leteckých společností naleznete zde >>

  5. Řešení sporů
  6. Evropská komise nabízí pomoc spotřebitelům a společnostem ve spojitosti s řešením sporů vyplývajících z přeshraničních elektronických obchodů. Tato služba je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/odr


 9. Další informace
  1. Švédský zákon o ochraně osobních údajů (PUL)
  2. Gotogate uplatňuje švédský zákon o ochraně osobních údajů (1998:204). Tím, že si od nás koupíte službu nebo produkt anebo nám při registraci poskytnete vaše údaje, souhlasíte s tím, abychom tyto údaje zpracovávali za specifickými účely.

   Osobní údaje představují veškeré informace, jež se týkají konkrétní osoby a jsou ukládány v určité podobě. Zahrnují např. vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, fakturační údaje, informace o účtu a další informace, které se týkají vaší osoby a vaší rodiny a které nám poskytnete při vytváření vlastního profilu nebo při registraci.

   Údaje, jež Gotogate poskytnete prostřednictvím webových stránek, budou použity pro administrativní účely a umožní nám udržovat vysokou úroveň služeb nabízených našim zákazníkům. Budou použity k tomu, abychom vám mohli poskytnout vámi objednané služby, dodat vám vámi požadované produkty a zasílat vám nabídky stejných či obdobných produktů, které souvisejí s vaší cestou. Informace budou rovněž použity pro statistické účely, ke zlepšování obsahu webových stránek a k aktualizaci našich databází.

   Osobní údaje, jež se týkají informací o účtu a jsou poskytovány v souvislosti s úhradou našich produktů či služeb, budou zpracovány pouze za účelem realizace vaší objednávky a budou předány třetí straně pouze tehdy, je-li to nezbytné pro provedení, přijetí a zpracování vaší platby za vaši rezervaci.

   Gotogate je součástí skupiny, jejíž mateřskou společností je European Travel Interactive. Gotogate si vyhrazuje právo volně zpracovávat a předávat údaje v rámci skupiny. Gotogate si rovněž vyhrazuje právo volně předat údaje třetí straně v případě prodeje či koupě společnosti nebo majetku anebo pokud dojde k akvizici společnosti European Travel Interactive či jiné společnosti náležející do skupiny třetí stranou a osobní údaje budou součástí převáděného majetku. Třetí strany, jimž mohou být předány údaje, budou pokud možno organizace nabízející podobné produkty a služby jako Gotogate.

   Údaje můžeme sdílet s našimi partnery a dalšími osobami jednajícími jménem Gotogate, jako např. subdodavateli, kteří plní smlouvy mezi uživateli a Gotogate.

   Můžeme také poskytnout údaje třetí straně za účelem splnění zákonné povinnosti, je-li tak vyžadováno zákonem nebo rozhodnutím soudu.

   Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím webových stránek a které se netýkají přímo vaší osoby, jako např. informace o rodinných příslušnících a přátelích zadané v souvislosti s rezervací služby nebo registrací členství v rámci služby „My pages“, budou uloženy pouze pro vaše soukromé účely. Znamená to, že Gotogate tyto údaje nepoužije k tomu, aby uvedené osoby kontaktovala, ani s nimi nebude nakládat jiným způsobem.

   Osobně odpovídáte za aktualizaci údajů buď prostřednictvím webových stránek, nebo kontaktováním Gotogate. Jestliže chcete aktualizovat nebo upravit vámi zadané údaje anebo máte jakékoli dotazy či připomínky, které se týkají našich služeb, námi shromažďovaných informací nebo vašich práv, můžete nás kontaktovat na cz.gotogate.com.

   Nepřejete-li si, abychom vám v souvislosti s vaší cestou posílali další nabídky, klikněte na odkaz pro zrušení odběru na konci tohoto e-mailu. V případě jakýchkoli problémů se zrušením odběru zašlete e-mail na adresu crm@etraveli.com.

  3. Zakázané letecké společnosti na černé listině
  4. Některé letecké společnosti mají zákaz působení na území EU.
   Více informací o těchto leteckých společnostech naleznete zde »

Header
Subject
Body
Footer