pdf print

Pojištění storna


Podrobné informace o produktu pojištění storna Solid Insurance
Solid Försäkrings AB , Box 22209, S-250 24 Helsingborg

Společnost Gotogate vám doporučuje zakoupení pojištění storna během rezervace.

Pokud nebude moci cestu absolvovat z důvodů akutního onemocnění, nehody či úmrtí, jež se týkají vás, vašeho spolucestujícího nebo vašeho blízkého rodinného příslušníka, bude vám poskytována náhrada V tomto kontextu se za blízkého rodinného příslušníka majitele pojistky považuje jeho druh/družka, dítě, vnuk/vnučka, sourozenec, rodič, prarodič, tchán/tchyně, osoba s níž majitel pojistky žije jako manžel/ka nebo kdokoliv, kdo je zahrnut do jeho rezervace. Akutním onemocněním se rozumí onemocnění, o kterém jste nevěděli v čase rezervace nebo kterou v té době nebylo možno předvídat. Nehoda a lékařský posudek praktikujícího lékaře musí být doloženy platným lékařským potvrzením vydaným Gotogate. Pojištění storna podléhají určitým výjimkám.

Obraťte se na nás

  • Cestující tuto službu kupuje současně s rezervací.
  • Zrušení rezervace při cestě tam musí být provedeno nejméně dvě hodiny před plánovaným odletem. V případě zrušení rezervace později nebude poskytována žádná náhrada.
  • Pojištění storna platí pouze s platným lékařským potvrzením vydaným Gotogate, zaslaným na naši adresu nejpozději do pěti pracovních dní od provedení storna. Lékařské potvrzení musí být vyplněno praktikujícím lékařem a musí obsahovat jméno, kontaktní telefonní číslo a razítko lékaře. Pokud není k dispozici razítko, musí být přiložena kopie identifikačních údajů lékaře. Lékařské potvrzení musí obsahovat: datum lékařského vyšetření, výsledky vyšetření, stanovení diagnózy a skutečnost, že nejste schopni cestovat. Lékař musí použít pro lékařské potvrzení formulář Gotogate - toto je jediné lékařské potvrzení, které přijímáme. Lékařské potvrzení musí být vyhotoveno nezávislou stranou, aby byla zajištěna jeho platnost.
    Lékařské potvrzení stáhněte zde »
    Pro odeslání lékařského potvrzení klikněte sem.
  • V případě, že cestu nestihnete nebo pokud si nebudete schopni obstarat správné cestovní dokumenty a z tohoto důvodu nebude moci/vám nebude povoleno cestu podstoupit, nebude v rámci Pojištění storna vrácena žádná částka.
  • Nejvyšší částka představující náhradu splatná v případě zrušení rezervace v rámci pojištění storna činí 78500 CZK na osobu a/nebo 157000 CZK na cestu.

Zjistěte více o podmínkách zde »

Všeobecné obchodní podmínky - Pojištění storna

Header
Subject
Body
Footer