Solid Cestovní pojištění


POJISTNÉ BENEFITY

  • 24hodinová lékařská pohotovost
  • Odškodnění za zpoždění zavazadla
  • Odškodnění za zpoždění cesty
  • Ukradené nebo ztracené cestovní doklady
  • Osobní odpovědnost

Informace o produktu, klepněte zde »
Úplné znění podmínek, klepněte zde »

POJIŠŤOVNA

SOLID Insurance, Box 22068, 250 22 Helsingborg, Švédsko. IČ 516401-8482. E-mail: claimsEU@intana-assist.com.

VYŘIZOVÁNÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

V případě pojistných událostí nevyžadujících okamžitý lékařský zákrok prosím kontaktujte společnost Intana Assist prostřednic­tvím e-mailu na claimsEU@intana-assist.com. Uveďte prosím vaše jméno, číslo pojistné smlouvy a důvod vaší žádosti o plnění.

NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO

V případě naléhavé lékařské péče volejte: Intana Assist na tele­fonním čísle Intana Assist pod numer + 44 (0) 208 865 3051.

Header
Subject
Body
Footer