Ochrana osobních údajů - jejich použití

Zásady ochrany soukromí

Témata

Úvod
Osobní údaje, které shromažďujeme
Citlivé osobní údaje, které shromažďujeme
Co děláme s vašimi osobními údaji
Sdílení vašich osobních údajů
Třetí strany - poskytovatelé
Vaše práva
Zabezpečení údajů
Správa nastavení e-mailu
Jak nás můžete kontaktovat
Změny zásad ochrany osobních údajů

Úvod

Tyto webové stránky provozuje společnost Gotogate International AB, která je součástí skupiny Etraveli Group. Společnosti v rámci skupiny Etraveli Group při své každodenní činnosti zpracovávají různé osobní údaje, např. jména, e-mailové adresy a další informace týkající se cestování. Proto bereme zabezpečení údajů a dodržování legislativy na ochranu osobních údajů velmi vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak získáváme, uchováváme, používáme a odhalujeme osobní údaje, které o vás shromáždíme, když používáte tyto webové stránky, a rovněž to, jak chráníme soukromí a důvěrnost vašich osobních údajů. Vaše soukromí je pro nás důležité, proto ať už jste naším novým zákazníkem nebo dlouhodobým uživatelem, přečtěte si o našich postupech a kontaktujte nás, pokud budete mít jakékoliv dotazy.

Skupina společností Etraveli Group AB, reg. č. 556584-4684 (dále jen „my“, „nás“ nebo „naše“) je tzv. „správce údajů“ pro vaše osobní údaje, a proto je zodpovědná za zákonnost toho, co s vašimi osobními údaji děláme.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Typ osobních údajů, které shromažďujeme, obecně představuje informace, které potřebujeme, abychom vám umožnili sjednat si cestování a provést rezervace. To zahrnuje informace, jako je vaše jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, telefonní číslo, informace o cestovním pasu, e-mailová adresa a platební údaje. Osobní údaje, které musíme obdržet za účelem poskytování cestovních služeb, jež jste si zamluvili prostřednictvím našich webových stránek, jsou jediné údaje, jejichž poskytnutí je povinné. Podle toho, jaký druh cestovních služeb využíváte, můžeme rovněž shromažďovat informace o vašem čísle karty Frequent Flyer, informace o vašich případných dietních požadavcích a zdravotních problémech a další údaje, které jsou nezbytné pro vaše cestovní plány nebo které vyžaduje jiný poskytovatel cestovních služeb (např. letecké společnosti, poskytovatelé pojištění nebo jiné společnosti). Tento výčet není vyčerpávající. Pokud zavoláte na naši zákaznickou podporu, shromáždíme také údaje, které nám při tomto telefonickém hovoru poskytnete. Jak můžete vidět níže a v našich Zásadách používání souborů cookie, naše soubory cookie na našich webových stránkách rovněž shromažďují některé informace.

Údaje o vás můžeme zákonně získávat od obchodních partnerů a dalších nezávislých zdrojů v podobě třetích stran. Jde například o takové osobní údaje, jako jsou údaje o nákupech nebo demografické údaje, které mohou být poskytnuty našimi poskytovateli za účelem odhalování podvodů.

Pokud na našich webových stránkách provádíte rezervaci pro jinou osobu, budeme požadovat rovněž osobní údaje této osoby. V takovém případě se spoléháme na to, že příslušnou osobu budete informovat o našich zásadách ochrany osobních údajů. Přístup k zobrazení nebo změně jejich dat bude k dispozici pouze pomocí vaší e-mailové adresy.

Citlivé osobní údaje, které shromažďujeme

V některých případech o vás můžeme zpracovávat tzv. „speciální kategorie osobních údajů“, které jsou považovány za citlivé. Je tomu tak v případě, kdy například (i) předložíte lékařské potvrzení za účelem využití možnosti storna nebo refundace od letecké společnosti, (ii) máte zdravotní problém, který má vliv na vaši cestu a kvůli němuž požadujete asistenci nebo potřebujete povolení, nebo (iii) jste podali žádost, která o vás uvádí některé citlivé osobní údaje

Než zpracujeme vaše citlivé osobní údaje, potřebujeme k tomu váš souhlas. Proto vás žádáme, abyste pro předávání jakýchkoliv citlivých údajů využili příslušný kontaktní formulář na našich webových stránkách. Tento kontaktní formulář vám umožňuje udělit nám souhlas vyžadovaný na základě platné legislativy v oblasti ochrany osobních údajů. Takový souhlas lze samozřejmě kdykoli odvolat. Za tímto účelem nás musíte kontaktovat (viz část „Jak nás kontaktovat“ v těchto Zásadách). Nebudeme zpracovávat žádné citlivé osobní údaje, jejichž zpracování nám nepovolíte nebo které jste nám neposkytli. K vašim citlivým osobním údajům bude mít přístup omezený počet pracovníků a po zpracování vašich citlivých osobních údajů v souladu s vašimi požadavky tyto údaje co nejdříve smažeme, není-li to v rozporu se zákonnými požadavky.

Jak nakládáme s vašimi osobními údaji

Abychom mohli zpracovávat vaše osobní údaje, platná legislativa v oblasti ochrany osobních údajů nás zavazuje, abychom měli tzv. „právní základ“ pro každý z účelů, pro nějž vaše osobní údaje zpracováváme. Z tohoto důvodu jsme připravili níže uvedenou tabulku, která uvádí právní základ každého z našich účelů.

Co děláme (náš účel pro zpracování vašich osobních údajů) Náš právní základ Doba uchovávání
Umožnit cestovní plány a rezervace, které od nás požadujete (např. rezervace námi zprostředkovaných cestovních služeb a poskytování našich vlastních služeb). To zahrnuje vyplnění a správu vašich cestovních plánů a rezervace, zpracování plateb a zasílání související komunikace e-mailem, telefonicky nebo pomocí SMS (např. potvrzení, změny a připomenutí). Provádění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli. Pokud jste nám poskytli citlivé osobní údaje, právním základem je váš souhlas 3 roky od data nákupu. Souhlas pro citlivé osobní údaje můžete kdykoliv zrušit. Pokud jste provedli nákup kreditní kartou, vaše platební údaje jsou uloženy maximálně po dobu jedné hodiny. Jiné platební údaje se neukládají.
Pokud jste zahájili postup rezervace, ale nákup nedokončili, můžeme vám zaslat e-mail s odkazem zpět na stránku vyhledávání nebo na zahájenou rezervaci podle toho, v kterém okamžiku byl postup rezervace na webových stránkách přerušen. Naším zákonným zájmem je provádění obchodů a umožnění zákazníkům dokončit nákup bez nutnosti opětovného vyplňování všech údajů. Pokud tyto e-maily nechcete dostávat, můžete se prostřednictvím e-mailu kdykoliv odhlásit. 24 hodin od okamžiku, kdy jste opustili postup rezervace.
Než budou zahájeny vaše dohodnuté cestovní plány, budeme vám e-mailem zasílat doplňkové informace a nabídky týkající se příslušného cestování, např. možné doplňující služby, např. zavazadla navíc a další informace užitečné pro vaše cesty. Některé z těchto informací zasílaných e-mailem jsou založeny na profilu vytvořeném z údajů které jste nám poskytli v rámci postupu rezervace (např. data, kdy cestujete, cíl vaší cesty atd.). Naším zákonným zájmem je nabídnout vám pohodlnější cestování a umožnit vám snadno najít více informací, které jsou pro vás relevantní. Do zahájení vaší cesty. Další podobné zpracování může pokračovat za níže uvedenými účely. Pokud si nepřejete tyto informace dostávat, můžete se kdykoli odhlásit od jejich odebírání pomocí e-mailu nebo na našich webových stránkách (viz část „Správa nastavení e-mailu“ v těchto zásadách).
Po zakoupení cestovních služeb vám můžeme e-mailem zasílat náš zpravodaj, který obsahuje doporučení ohledně dalších cestovních služeb a produktů a služeb souvisejících s cestováním, které by vás mohly zajímat. Některá doporučení jsou založena na profilování provedeném na základě vašich předchozích voleb při rezervaci cesty a na vaší reakci ve vztahu k našim e-mailům Naším zákonným zájmem je provádět obchody a nabízet vám cestovní služby, které vás zajímají. 2 roky od data nákupu. Pokud si nepřejete tyto e-maily dostávat, můžete se kdykoli odhlásit od jejich odebírání pomocí e-mailu nebo na našich webových stránkách (viz část „Správa nastavení e-mailu“ v těchto zásadách).
Poskytování zákaznické podpory, když nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, kontaktních formulářů na webových stránkách nebo chatu na webových stránkách. Provádění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli. Pokud jste nám poskytli citlivé osobní údaje, právním základem je váš souhlas 2 roky od data uzavření každého případu zákaznické podpory. Souhlas pro citlivé osobní údaje můžete kdykoliv zrušit.
Znamenávat příchozí/odchozí telefonní hovory naší zákaznické podpory pro účely zajištění kvality a pro jakékoli budoucí požadavky nebo dotazy z vaší strany. K nahrávce má přístup pouze omezený počet osob.

Naším zákonným zájmem je (i) zlepšovat naše služby prostřednictvím interních školení a případně (ii) řešit vaše potenciální požadavky nebo nároky.

6 měsíce od data telefonického hovoru. Pokud nechcete, aby telefonický hovor byl nahráván, můžete vznést námitku vůči nahrávání před jeho zahájením.
Používání souborů cookie, např. za účelem zlepšení použitelnosti našich webových stránek, uzpůsobení zkušenosti se stránkami pro jednotlivé osoby a shromažďování statistických údajů o používání. Používáme rovněž soubory cookie z relací pro zlepšení bezpečnosti těchto webových stránek.

Váš souhlas, jak je poskytován prostřednictvím banneru se soubory cookie na webových stránkách. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

V závislosti na typu souborů cookie. Pokud si nepřejete, abychom ukládali soubory cookie do vašeho počítače, můžete při vstupu na naše webové stránky vznést námitku proti používání souborů cookie. Podrobnější dobu ukládání najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Kromě výše uvedených účelů provádíme taková každodenní opatření, která jsou nezbytná pro podniky poskytující služby spotřebitelům, jako je účetnictví, fakturace, plnění zákonných povinností (jako jsou povinnosti prověřování), odhalování platebních podvodů a udržování bezpečnosti našich webových stránek. V rozsahu, v němž to není povinné na základě platných zákonů, se zavazujeme provádět tato opatření na základě našeho zákonného zájmu. Například zpracováváme a ukládáme některé osobní údaje pro účetní účely. Ve Švédsku, kde společnost Etraveli Group AB sídlí, musí být účetní záznamy archivovány po dobu nejméně sedmi let.

Doba uchovávání informací je stanovena na základě času potřebného k tomu, abyste mohli využívat naše služby nebo abychom vám mohli poskytovat naše služby a na základě platných zákonů pro řešení případných sporů a dalších obchodních důvodů.

Sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme sdílet pouze v případech, kdy je to nutné pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. To může znamenat sdílení s jinými společnostmi v rámci skupiny Etraveli, s vládními orgány pro dodržování zákonů a s našimi důvěryhodnými obchodními partnery. Vaše osobní údaje (včetně citlivých osobních údajů, pokud je to relevantní) můžeme sdílet s poskytovateli cestovních služeb, u kterých jste si rezervovali služby (například letecké společnosti), s dalšími poskytovateli služeb, které jste si zakoupili (například pojišťovny) a s globálními distribučními systémy (tzv. GDS), které zajišťují technickou stránku vašich cestovních plánů a rezervace.

Každý partner je zodpovědný za vlastní zpracovávání vašich osobních údajů, které od nás obdrží, tzn. že musíte zkontaktovat příslušného partnera, pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se vašich práva na základě platné legislativy v oblasti ochrany údajů. Tito partneři se mohou nacházet po celém světě a doporučujeme, abyste si přečetli příslušné zásady ochrany osobních údajů partnerů, kde najdete informace o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji.

Vaše osobní údaje budeme rovněž sdílet s dalšími společnostmi (tzv. „zpracovateli údajů“), které potřebujeme za účelem poskytování vámi požadovaných služeb, např. poskytovatelé služeb provozující naše call centra a naši další dodavatelé a prodejci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje v rámci procesu, kdy nám poskytují své služby (například externí uchovávání). To zahrnuje také poskytovatele platebních a bezpečnostních služeb, poskytovatele IT infrastruktury a softwarových řešení a softwarové inženýry a finanční, administrativní a právní služby a nástroje. Pokud zpracovatel údajů zpracovává vaše osobní údaje, činí tak pouze za přítomnosti dostatečných bezpečnostních opatření a pouze v souladu s pokyny, které jsme jim poskytli. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování vašich osobních údajů ze strany zpracovatelů údajů.

Z důvodu globální povahy cestovního ruchu mohou být vaše osobní údaje zpracovávány na různých místech světa, protože smluvní strany, s nimiž sdílíme vaše osobní údaje, sídlí v zemích mimo EU/EHP. Sdílení osobních údajů mimo EU/EHP vyžaduje určitý právní základ v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany údajů. Pokud Evropská komise považuje příslušnou zemi za zemi s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů, tato skutečnost bude představovat náš právní základ. Seznam těchto zemí naleznete zde. V opačném případě existují dva hlavní typy právních důvodů, na kterých můžeme takové sdílení založit. Jedná se o následující:

 1. přenos je nezbytný pro realizaci naší smlouvy s vámi (například když si rezervujete let u letecké společnosti mimo EU/EHP) (v souladu s čl. 49.1 b GDPR); a
 2. II. přenos je podmíněn tím, že máme zavedena specifická technická a organizační bezpečnostní opatření a podléháme podpisu standardních smluvních doložek pro mezinárodní převody přijatých Evropskou komisí (klikněte zde pro znění standardních smluvních doložek v plném znění).

Třetí strany – poskytovatelé

Upozorňujeme, že naše webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky a prezentuje obsah od třetích stran. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše webové stránky a služby. Pokud prostřednictvím odkazu přejdete na jiné webové stránky nebo využijete služby a výrobky třetích stran, měli byste si přečíst jejich zásady ochrany osobních údajů. Rovněž pokud se rozhodnete kontaktovat nás prostřednictvím sociálních médií, tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na žádné osobní údaje, které poskytnete v rámci tohoto kontaktu. V takovém případě vám doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele sociálních médií.

Vaše práva

V souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů máte určitá práva jako tzv. „subjekt údajů“. Vaše práva jsou uvedena níže. Vaše práva zahrnují následující:

 1. Právo na přístup – máte nárok na přístup ke svým osobním údajům, které zpracováváme. Rovněž máte právo na získání určitých informací ohledně toho, co s osobními údaji děláme. Tyto informace jsou uvedeny v tomto dokumentu.
 2. Právo na opravu – máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, a doplnění neúplných osobních údajů. Upozorňujeme, že se nejedná o absolutní právo, a že nemusíme být schopni opravit nesprávné osobní údaje, které jste nám poskytli, např. z důvodu pravidel leteckých společností, a že tato konkrétní změna může být zpoplatněna.
 3. Právo na výmaz – máte právo na výmaz svých osobních údajů. Jedná se o tzv. „právo být zapomenut“. Upozorňujeme, že se nejedná o absolutní právo a že za určitých okolností můžeme osobní údaje nadále uchovávat.
 4. Právo na omezení zpracování – máte právo omezit způsob, jakým používáme vaše osobní údaje. Upozorňujeme, že se nejedná o absolutní právo a že za určitých okolností můžeme osobní údaje nadále zpracovávat.
 5. Právo na přenosnost údajů – Máte právo obdržet své osobní údaje (nebo si nechat své osobní údaje zaslat přímo jinému zpracovateli údajů) ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 6. Právo vznášet námitky – Máte právo vznášet námitky vůči určitému typu zpracovávání osobních údajů, který provádíme. To platí pro všechny naše činnosti, které jsou založeny na našem „oprávněném zájmu“, včetně našich zpracovatelských činností založených na profilování, jak je popsáno v části „Jak nakládáme s vašimi osobními údaji“, která je uvedena výše.

Máte rovněž právo podat stížnost u příslušného úřadu dozoru nad ochranou údajů.

Zabezpečení údajů

Abychom udrželi vaše osobní údaje v bezpečí, zavedli jsme řadu technických a organizačních bezpečnostních opatření a udržujeme vysokou úroveň zabezpečení napříč všemi systémy. Tato bezpečnostní opatření zahrnují, ale nejsou omezena na:

 • sledovatelnost, zotavení po havárii, omezení přístupu atd.;
 • pseudonymizace a případné šifrování;
 • nakládání s platebními údaji v souladu se standardy zabezpečení údajů platebních karet (PCI DSS); a
 • používání zabezpečených připojení, která šifrují vaše data prostřednictvím internetových protokolů a zabraňují tomu, aby někdo mohl zcizit vaše informace při přenosu.

Navíc jsme přijali zásady, které zajišťují, že naši zaměstnanci (kteří samozřejmě podléhají povinnosti zachování důvěrnosti) nepoužívají osobní údaje, pokud to není nezbytné. Tyto zásady rovněž stanoví naše normy pro případy, kdy najímáme dodavatele nebo zavádíme nové IT systémy v rámci našeho provozu.

Správa nastavení e-mailu

Zde je odkaz na vaše centrum osobních preferencí.

Jak nás můžete kontaktovat

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo používání souborů cookie, pokud byste chtěli uplatnit kterékoliv z vašich práv na základě platné legislativy v oblasti ochrany údajů, nebo pokud chcete zrušit svůj konkrétní souhlas, zašlete nám prosím e-mail na adresu: privacy@etraveli.com nebo využijte následující kontaktní údaje:

Etraveli Group AB
K rukám: Manažer ochrany osobních údajů
P.O Box 1340
751 43 Uppsala
Švédsko

Změny zásad ochrany osobních údajů

Pokud dojde ke změně ve způsobu zpracovávání vašich osobních údajů, provedeme neprodleně aktualizaci našich zásad ochrany osobních údajů a zveřejníme je této webové stránce.

Poslední aktualizace: 2022-07-11

Header
Subject
Body
Footer