Ochrana osobních údajů - jejich použití

Témata

Úvod
Osobní údaje, které shromažďujeme
Citlivé osobní údaje, které shromažďujeme
Co děláme s vašimi osobními údaji
Sdílení vašich osobních údajů
Třetí strany - poskytovatelé
Vaše práva
Soubory cookie
Zabezpečení údajů
Centrum preferencí
Kontaktní údaje
Změny zásad ochrany osobních údajů

Úvod

Tyto webové stránky provozuje společnost Gotogate International AB, která je součástí skupiny Etraveli Group. Společnosti v rámci skupiny Etraveli Group při své každodenní činnosti zpracovávají různé osobní údaje, např. jména, e-mailové adresy a další informace týkající se cestování. Proto bereme zabezpečení údajů a dodržování legislativy na ochranu osobních údajů velmi vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak získáváme, uchováváme, používáme a odhalujeme osobní údaje, které o vás shromáždíme, když používáte tyto webové stránky, a rovněž to, jak chráníme soukromí a důvěrnost vašich osobních údajů. Vaše soukromí je pro nás důležité, proto ať už jste naším novým zákazníkem nebo dlouhodobým uživatelem, přečtěte si o našich postupech a kontaktujte nás, pokud budete mít jakékoliv dotazy.

Společnost Etraveli Group AB, reg. č. 556584-4684 (dále jen „my“, „nás“ nebo „naše“) je tzv. „správce údajů“ pro vaše osobní údaje, a proto je zodpovědná za zákonnost toho, co s vašimi osobními údaji děláme.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Typ osobních údajů, které shromažďujeme, obecně představuje informace, které potřebujeme, abychom vám umožnili sjednat si cestování a provést rezervace. Zahrnují informace jako např. vaše křestní jméno a příjmení, datum narození, telefonní číslo a e-mailová adresa. Osobní údaje, které musíme obdržet za účelem poskytnutí cestovních služeb, jež jste si zamluvili prostřednictvím našich webových stránek, jsou jediné údaje, jejichž poskytnutí je povinné. Podle toho, jaký druh cestovních služeb využíváte, můžeme rovněž shromažďovat informace o vašem čísle karty Frequent Flyer, informace o vašich případných dietních požadavcích a zdravotních problémech a další údaje, které jsou nezbytné pro vaše cestovní plány nebo které vyžaduje jiný poskytovatel cestovních služeb (např. letecké společnosti nebo hotely). Tento výčet není vyčerpávající. Pokud zavoláte na naši podporu, shromáždíme údaje, které poskytnete při tomto telefonickém hovoru. Jak vidíte níže, naše soubor cookie rovněž shromažďují určité informace.

Pokud na našich webových stránkách provádíte rezervaci pro jinou osobu, budeme požadovat rovněž osobní údaje této osoby. V takovém případě se spoléháme na to, že příslušnou osobu budete informovat o našich zásadách ochrany osobních údajů.

Citlivé osobní údaje, které shromažďujeme

V některých případech o vás můžeme zpracovávat tzv. „speciální kategorie osobních údajů“, které mohou být považovány za citlivé. Je tomu tak v případě, kdy například (i) předložíte lékařské potvrzení za účelem využití možnosti storna nebo refundace od letecké společnosti, (ii) máte zdravotní problém, který má vliv na vaši cestu a kvůli němuž požadujete asistenci nebo potřebujete povolení nebo (iii) jste podali žádost, která o vás uvádí některé citlivé osobní údaje.

Než zpracujeme vaše citlivé osobní údaje, potřebujeme k tomu váš souhlas. Proto vás žádáme, abyste pro předávání jakýchkoliv citlivých údajů využili příslušný kontaktní formulář na našich webových stránkách. Tento kontaktní formulář vám umožňuje udělit nám souhlas vyžadovaný na základě platné legislativy v oblasti ochrany osobních údajů. Tento souhlas můžete samozřejmě kdykoliv zrušit. Nebudeme zpracovávat žádné citlivé osobní údaje, jejichž zpracování nám nepovolíte nebo které jste nám neposkytli. K vašim citlivým osobním údajům bude mít přístup omezený počet pracovníků a po zpracování vašich citlivých osobních údajů v souladu s vašimi požadavky tyto údaje co nejdříve smažeme.

Co děláme s vašimi osobními údaji

Abychom mohli zpracovávat vaše osobní údaje, platná legislativa v oblasti ochrany osobních údajů nás zavazuje, abychom měli tzv. „právní základ“ pro každý z účelů, pro nějž vaše osobní údaje zpracováváme. Z tohoto důvodu jsme připravili níže uvedenou tabulku, která uvádí právní základ každého z našich účelů.

Co děláme (náš účel pro zpracování vašich osobních údajů) Náš právní základ Doba uchovávání
Umožnit cestovní plány a rezervace, které od nás požadujete (např. rezervace námi zprostředkovaných cestovních služeb a poskytování našich vlastních služeb). Umožnění kontaktu s vámi. Pokud jste nám poskytli citlivé osobní údaje, právním základem je váš souhlas. 3 roky od data nákupu. Souhlas pro citlivé osobní údaje můžete kdykoliv zrušit.
Pokud jste se rozhodli vytvořit si na našich webových stránkách uživatelský účet, zajistíme vám zpřístupnění tohoto účtu. Tento účet zahrnuje informace o vašem předchozím cestování a rezervacích. Ukládáme rovněž vaše uživatelské jméno a heslo. Umožnění kontaktu s vámi. Údaje o vašem uživatelském účtu a osobní údaje týkající se vašeho předchozího cestování a rezervací zůstanou uloženy, dokud se nerozhodnete zrušit svůj uživatelský účet na našich webových stránkách. Pokud se však na svůj uživatelský účet nepřihlásíte po dobu 24 měsíců, můžeme účet zrušit a s ním spojené údaje odstranit, jestliže nebudeme mít jiný právní důvod pro jejich uchovávání.
Pokud jste zahájili postup rezervace, ale nákup nedokončili, můžeme vám zaslat e-mail s odkazem zpět na stránku vyhledávání nebo na zahájenou rezervaci podle toho, v kterém okamžiku byl postup rezervace na webových stránkách přerušen. Naším zákonným zájmem je provádění obchodů a umožnění zákazníkům dokončit nákup bez nutnosti opětovného vyplňování všech údajů. Pokud tyto e-maily nechcete dostávat, můžete se prostřednictvím e-mailu kdykoliv odhlásit. 24 hodin od okamžiku, kdy jste opustili postup rezervace.
Než začne vaše dohodnuté cestování, budeme vám poskytovat doplňkové informace a nabídky týkající se příslušného cestování, např. možné doplňující služby, např. zavazadla navíc, a další informace užitečné pro vaše cestování. Některé z těchto informací jsou založeny na profilu vytvořeném z údajů které jste nám poskytli v rámci postupu rezervace (např. data, kdy cestujete, cíl vaší cesty atd.). Naším zákonným zájmem je nabídnout vám pohodlnější cestování a umožnit vám snadno najít více informací, které jsou pro vás relevantní. Pokud o tyto informace nemáte zájem, můžete se prostřednictvím e-mailu kdykoliv odhlásit. Do zahájení vaší cesty. Další podobné zpracování může pokračovat za níže uvedenými účely.
Po zakoupení cestovních služeb vám můžeme zasílat náš zpravodaj, který obsahuje doporučení ohledně dalších cestovních služeb a produktů a služeb souvisejících s cestováním, které by vás mohly zajímat. Některá doporučení jsou založena na profilu vytvořeném z vašich dřívějších rozhodnutí při rezervaci cesty a vašich reakcí na naše e-maily. Naším zákonným zájmem je provádět obchody a nabízet vám cestovní služby, které vás zajímají. Pokud o tyto e-maily nemáte zájem, můžete se prostřednictvím e-mailu nebo našich webových stránek kdykoliv odhlásit. Rovněž před dokončením nákupu můžete rovněž odmítnout zasílání zpravodaje. 3 roky od data nákupu.
Nahrávání telefonických hovorů pro účely zajištění kvality a pro řešení vašich případných žádostí či dotazů. Naším zákonným zájmem je (i) zlepšovat naše služby prostřednictvím interních školení a případně (ii) řešit vaše potenciální požadavky nebo nároky. Pokud nechcete, aby telefonický hovor byl nahráván, můžete vznést námitku vůči nahrávání před jeho zahájením. 6 měsíce od data telefonického hovoru. K nahrávce má přístup pouze omezený počet osob.
Používání souborů cookie, např. za účelem zlepšení použitelnosti našich webových stránek, uzpůsobení zkušenosti se stránkami pro jednotlivé osoby a shromažďování statistických údajů o používání. Používáme rovněž soubory cookie z relací pro zlepšení bezpečnosti těchto webových stránek Naším zákonným zájmem je (i) vylepšovat naše webové stránky, (ii) ukazovat vám nabídky, které vás zajímají, a (iii) mít zabezpečenou nabídku služeb a webové stránky. Pokud nechcete, abychom ukládali soubory cookie na vašem počítači, můžete si kdykoliv změnit nastavení svého vyhledávače. V závislosti na typu souboru cookie. Viz níže pro více informací o době uchovávání.

Vedle výše uvedeného se zavazujeme provádět taková každodenní opatření, která jsou nezbytná pro společnosti poskytující služby zákazníkům, jako např. vedení knih, účetnictví, fakturace, plnění závazků v oblasti prevence praní špinavých peněz a udržování zabezpečení našich webových stránek. V rozsahu, v němž to není povinné na základě platných zákonů, se zavazujeme provádět tato opatření na základě našeho zákonného zájmu. Můžeme rovněž analyzovat chování našich zákazníků za účelem všeobecného zlepšování našich webových stránek a služeb. Tyto analýzy však budou využívat zobecněné nebo anonymizované údaje v souhrnné formě.

Sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme sdílet pouze v případech, kdy je to nutné pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Údaje můžeme sdílet s jinými společnostmi v rámci skupiny Etraveli Group, vládními úřady a důvěryhodnými obchodními partnery. Vaše osobní údaje (v příslušným případech včetně citlivých osobních údajů) můžeme sdílet s obchodními partnery, jako jsou letecké společnosti, poskytovatelé ubytovacích služeb, pojišťovny a Globální distribuční systémy (tzv. GDS), za účelem zajištění cestovních služeb a rezervací.

Každý partner je zodpovědný za vlastní zpracovávání vašich osobních údajů, které od nás obdrží, tzn. že musíte zkontaktovat příslušného partnera, pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se vašich práva na základě platné legislativy v oblasti ochrany údajů. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů příslušného partnera pro informaci o tom, jak zpracovávají vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje budeme rovněž sdílet s dalšími společnostmi (tzv. „zpracovateli údajů“), které potřebujeme za účelem poskytování vámi požadovaných služeb, např. poskytovatelé služeb provozující naše call centra a naši další dodavatelé a prodejci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje v rámci procesu, kdy nám poskytují své služby (například externí uchovávání).

Z důvodu globální povahy cestovního ruchu mohou být vaše osobní údaje zpracovávány na různých místech světa, protože smluvní strany, s nimiž sdílíme vaše osobní údaje, sídlí v zemích mimo EU/EHP. Sdílení osobních údajů mimo EU/EHP vyžaduje určitý právní základ v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany údajů. Pokud Evropská komise považuje příslušnou zemi za zemi s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů, tato skutečnost bude představovat náš právní základ. Jinak existují tři hlavní typy právních základů, na nichž můžeme provádět sdílení údajů. Jedná se o následující:

  1. Přenos je nezbytný pro realizaci naší smlouvy s vámi (například když si rezervujete let u letecké společnosti mimo EU/EHP);
  2. přenos bude založen na standardních ustanoveních o ochraně údajů pro přenos osobních údajů do zemí mimo EU/EHP schválených Evropskou komisí (kopie těchto standardních ustanoveních o ochraně údajů je možno najít na http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/) a
  3. dohoda mezi EU a USA Privacy Shield, kdy se jedná o přenos do Spojených států amerických a příjemce je řádně certifikován.

Třetí strany - poskytovatelé

Upozorňujeme, že naše webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky a prezentuje obsah od třetích stran. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše webové stránky a služby. Pokud prostřednictvím odkazu přejdete na jiné webové stránky nebo využijete služby a výrobky třetích stran, měli byste si přečíst jejich zásady ochrany osobních údajů. Rovněž pokud se rozhodnete kontaktovat nás prostřednictvím sociálních médií, tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na žádné osobní údaje, které poskytnete v rámci tohoto kontaktu. V takovém případě vám doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele sociálních médií.

Vaše práva

V souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů máte určitá práva jako tzv. „subjekt údajů“. Vaše práva jsou uvedena níže. Vaše práva zahrnují následující:

  1. Právo na přístup – Máte nárok na přístup k osobním údajům, které zpracováváme. Rovněž máte právo na získání určitých informací ohledně toho, co s osobními údaji děláme. Tyto informace jsou uvedeny v tomto dokumentu.
  2. Právo na opravu – Za určitých okolností máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, a doplnění neúplných osobních údajů. Upozorňujeme, že nemusíme být schopni opravit nesprávné osobní údaje, které jste nám poskytli, např. z důvodu pravidel leteckých společností, a že tato konkrétní změna může být zpoplatněna.
  3. Právo na smazání – Za určitých okolností máte právo požádat o vymazání osobních údajů. Jedná se o tzv. „právo být zapomenut“.
  4. Právo na omezení zpracování – Za určitých okolností máte právo omezit rozsah, v němž používáme vaše osobní údaje.
  5. Právo na přenosnost údajů – Máte právo obdržet své osobní údaje (nebo si nechat své osobní údaje zaslat přímo jinému zpracovateli údajů) ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
  6. Právo vznášet námitky – Máte právo vznášet námitky vůči určitému typu zpracovávání osobních údajů, který provádíme. To platí pro všechny naše činnosti, které jsou založeny na našem „legitimním zájmu“.

Máte rovněž právo podat stížnost u příslušného úřadu dozoru nad ochranou údajů.

Soubory cookie

Cookie je malý textový soubor, který se ukládá na vašem počítači, někdy jen do okamžiku, kdy uzavřete prohlížeč (tzv. „soubor cookie z relace“) a někdy na delší dobu (tzv. „trvalý soubor cookie“). Pokud nechcete povolit ukládání souborů cookie na vašem počítači, můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. Upozorňujeme však, že v některých případech v důsledku toho některé prvky našich webových stránek nemusí správně fungovat a určitý obsah se nemusí správně zobrazovat.

Tyto webové stránky používají soubory cookie z řady důvodů, včetně poskytování personalizovaného obsahu, zlepšování použitelnosti těchto webových stránek a shromažďování statistických údajů o používání. Používáme rovněž soubory cookie z relací pro zlepšení bezpečnosti těchto webových stránek.

V některých případech při používání souborů cookie sdílíme údaje s třetími stranami. Například využíváme služby Google Analytics a Google AdWords, které přenáší údaje o pohybu na webových stránkách na servery Google. Služba Google Analytics neidentifikuje jednotlivé uživatele a nespojuje vaši IP adresu s žádnými jinými údaji v držení Google. Hlášení poskytnuté od Google používáme jako pomoc při interpretaci pohybu na webových stránkách a používání webových stránek a optimalizaci reklamy zakoupené od vlastní sítě Google a jiných reklamních sítí. Google může zpracovávat údaje způsobem popsaným v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Googley a pro účely stanovené výše v této části. Ze služby Google Analytics se můžete odhlásit, pokud deaktivujete nebo odmítnete používání souborů cookie, deaktivujete JavaScript nebo využijete službu odhlášení, kterou poskytuje Google. Pro odhlášení reklamních prvků z Google použijte tento odkaz.

Naše webové stránky používají rovněž Facebook pixel, kde se shromažďují anonymizované souhrnné údaje, které nám pomáhají při optimalizaci nákupu reklamy na různých platformách Facebooku (včetně Instagramu). Facebook ukládá ID uživatele, které mu umožňuje jeho spojení s uživatelem, pokud navštívil stránku s Facebook pixel. Jako poskytovatel reklamy nikdy neidentifikujeme chování konkrétního uživatele. Facebook a související platformy fungují v uzavřeném reklamním ekosystému, kde uživatelé mohou regulovat, zda souhlasí s tím, aby poskytovatelé reklamy využívali jejich údaje shromážděné z jejich stránek za účelem nákupu reklamy na Facebooku. Pro prohlížení a změnu nastavení týkajících se reklamy na Facebooku použijte tento odkaz.

Naše webové stránky navíc používají skripty pro sledování převodu a soubory cookie z Microsoft Bing, TripAdvisor a TvSquared (jejich zásady ochrany soukromých údajů si můžete přečíst na následujících odkazech). Všechny tyto služby shromažďují souhrnné statistické údaje, které nám pomáhají optimalizovat nákup reklamy. Jako poskytovatelé reklamy nemůžeme pomocí těchto údajů identifikovat jednotlivého uživatele. Můžete odmítnout používání souborů cookie v nastavení vašeho prohlížeče.

Nastavení souborů cookie

Zabezpečení údajů

Pro zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů jsme provedli řadu technických a organizačních bezpečnostních opatření. Například udržujeme vysokou úroveň technického zabezpečení všech systémů (včetně sledovatelnosti, obnovy v nouzové situaci, omezení přístupu atd.). Navíc jsme přijali zásady, které zajišťují, že naši zaměstnanci (kteří samozřejmě podléhají povinnosti zachování důvěrnosti) nepoužívají osobní údaje, pokud to není nezbytné. Tyto zásady rovněž stanoví naše normy pro případy, kdy najímáme dodavatele nebo zavádíme nové IT systémy v rámci našeho provozu.

Centrum preferencí

Zde je odkaz na vaše centrum osobních preferencí.

Jak nás můžete kontaktovat

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo používání souborů cookie nebo pokud byste chtěli uplatnit kterékoliv z vašich práv na základě platné legislativy v oblasti ochrany údajů, zašlete nám prosím e-mail na adresu: privacy@etraveli.com nebo využijte následující kontaktní údaje:

Etraveli Group AB
K rukám: Manažer ochrany osobních údajů
P.O Box 1340
751 43 Uppsala
Švédsko

Změny zásad ochrany osobních údajů

Pokud dojde ke změně ve způsobu zpracovávání vašich osobních údajů a používání souborů cookie, provedeme neprodleně aktualizaci našich zásad ochrany osobních údajů a zveřejníme je na těchto webových stránkách.

Poslední aktualizace: 2018-05-21.

Header
Subject
Body
Footer