Uživatelské podmínky


Zákon o ochraně osobních údajů

Gotogate uplatňuje zákon o ochraně osobních údajů. Registrací svých kontaktních údajů na webových stránkách souhlasíte s tím, aby společnost Gotogate zpracovávala tyto údaje pro uvedené účely.
Osobními údaji se rozumí jakákoli informace o jednotlivci, zaznamenaná v jakékoli podobě. Jedná se např. o vaše jméno, e-mailovou a poštovní adresu, telefonní číslo, informace o vyúčtování a účtu a další informace, které nám poskytnete o sobě a o své rodině v souvislosti s vytvořením profilu na účtu „Můj účet".

Informace, které poskytnete Gotogate na webových stránkách jsou použity pro administrativní účely a zachování vysoké úrovně služeb pro naše zákazníky. Tyto údaje se používají s cílem poskytnout vám požadované produkty a služby, informovat vás o novinkách a akcích, poslat vám nabídky nebo poskytnout vám další informace, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat. Tyto informace slouží také pro statistické účely, pro zlepšení obsahu stránek a k aktualizaci naší databáze.

Gotogate je součástí skupiny, jejíž mateřskou společností je eTRAVELi. Gotogate si vyhrazuje právo volně zpracovávat a spravovat informace v rámci této skupiny. Gotogate si vyhrazuje právo údaje volně předávat třetí osobě v případě prodeje nebo nákupu podniku nebo majetku, nebo pokud bude eTRAVELi, jiná společnost nebo majetek v rámci skupiny získán třetí stranou, a pokud budou osobní údaje jedním z převáděných aktiv. Třetí strany, které mohou získat údaje, budou především organizace, které nabízejí podobné produkty a služby jako Gotogate.

Tyto údaje mohou být sdíleny s našimi partnery a ostatními účastníky fungujícími jménem Gotogate, např. subdodavateli plnícími smlouvy mezi uživateli a Gotogate.

Tyto údaje můžeme předat třetí straně také za účelem plnění právních předpisů nebo v případě, že to vyžaduje zákon nebo soudní rozhodnutí.

Osobní údaje, které jste poskytli Gotogate na webových stránkách, a které se netýkají přímo vás osobně, například informace o rodinných příslušnících a přátelích, budou uloženy pouze pro vaše vlastní soukromé účely. To znamená, že Gotogate nebude používat tyto údaje s cílem kontaktovat příslušné osoby nebo jinak využívat těchto informací.

Změny/dodatky

Uživatelské podmínky můžeme kdykoliv bez předchozího oznámení upravit. Změna podmínek je zveřejněna na webových stránkách a platí pro používání těchto stránek.

Kontakt

Za aktualizaci údajů na webové stránce odpovídáte vy nebo Gotogate na vaši žádost. Chcete-li aktualizovat, opravit informace, nebo máte-li dotazy nebo připomínky týkající se služby, informací, které shromažďujeme, podmínek nebo vašich práv, kontaktujte nás prosím na adrese Gotogate, Box 1340, SE-751 43 Uppsala, Švédsko.

Header
Subject
Body
Footer