Záruka spojení


Naše služby

Rádi bychom vám během vašich cest poskytovali co nejlepší služby, proto vám nově nabízíme službu záruky spojení. Chceme totiž, aby cestování bylo pro vás co nejjednodušší a bezproblémové. Znamená to, že když si zakoupíte samostatné letenky a dojde ke zpoždění, změně nebo ke zrušení letu a cesta do vaší cílové destinace se zpozdí o více než 24 hodin, Gotogate vám pomůže najít nejlepší možný alternativní let. Nebude-li nalezena žádná vhodná alternativa, bude vám nabídnuta plná refundace všech nevyužitých letenek, případně vám bude zajištěna letenka zpět do výchozího letiště, podle toho, co pro vás bude výhodnější.

Mějte na paměti, že vám můžeme pomoci jen v situaci, kdy změna u jedné letenky ovlivňuje další letenky, např. poletíte ze Stockholmu do Osla a dále přes New York do Dallasu a pro poslední etapu cesty máte samostatnou letenku, jejíž rezervaci vám pomůžeme změnit. Upozorňujeme, že službu lze využít pouze v běžných situacích. Neplatí v situacích, kdy se vyskytnou okolnosti vyšší moci, jako např. extrémní počasí.

Dále pozbývá služba záruky spojení platnosti, pokud provedete změny letenek bez našeho souhlasu.

Službu záruky spojení můžete využít v následujících případech:

  • Jestliže letecká společnost změní anebo zruší let před původním časem odletu, čímž se vaše cesta do cílové destinace zpozdí o více než 24 hodin.
  • Pokud jste si pro cestu zakoupili samostatné letenky.

Jak můžete službu záruky spojení využít:

  • Dojde-li ke zpoždění letu, případně k jeho změně nebo zrušení leteckou společností, musíte nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem do 48 hodin, pokud je plánovaný odlet za 4 a více dnů, resp. do 24 hodin, pokud je plánovaný odlet za méně než 4 dny. V případě, že nás nebudete kontaktovat ve stanovených lhůtách, pozbývá služba záruky spojení platnosti. Poté, co nás budete informovat o změně nebo zpoždění letu, nabídneme vám nový let ve stejné cestovní třídě do 72 hodin, nebo vám budeme refundovat nevyužité letenky v plné výši.
    Odpověď nám musíte sdělit do 24 hodin od okamžiku obdržení našeho návrhu, jinak služba záruky spojení pozbývá platnosti.
  • Jestliže v důsledku zpoždění nebo zrušení letu zmeškáte navazující let, pro který jste si zakoupili samostatnou letenku, musíte nás co nejdříve kontaktovat telefonicky. Pokud by taková situace nastala mimo naši běžnou pracovní dobu, novou letenku do cílové destinace si budete muset rezervovat sami. My vám poté poskytneme refundaci za předpokladu, že jste si rezervovali letenku ve stejné cestovní třídě a za přiměřenou cenu. Když si vyberete letenku ve vyšší cestovní třídě, rozdíl uhradíte sami. Upozorňujeme, že v těchto případech se vždy řídíme doporučeními letiště pro minimální přestupové časy. Žádná refundace vám nebude poskytnuta v případech, kdy jste měli s ohledem na uvedená doporučení navazující let stihnout.

Ubytování: Jestliže v důsledku zpoždění nebo zrušení letu zmeškáte navazující let a budete muset v místě přestupu zůstat přes noc (22:00-8:00), cena ubytování (max. 50 CZK na osobu) vám bude refundována. Náhrada není omezena počtem nocí.

Jídlo a nápoje: Jestliže se v důsledku zpoždění nebo zrušení letu zpozdíte o více než 4 hodiny, uhradíme vám výdaje za jídlo a nápoje (až 10 CZK na osobu).

Pokud vám bude nabídnuto ubytování a strava leteckou společností nebo letištěm, žádná kompenzace vám nebude poskytnuta.

Alternativní doprava: Jestliže se nám nepodaří najít let ze stejného letiště, můžeme vás nasměrovat na jiné letiště v okruhu 200 kilometrů. V takovém případě vám uhradíme náklady na přepravu do maximální výše 100 CZK pro vás a vaše spolucestující.

Víza

V některých případech možná budete potřebovat vízum nebo tranzitní vízum, abyste mohli cestu uskutečnit. Je vaší povinností si předem zjistit, zda je vízum požadováno.

Zavazadlo

Vzhledem k tomu, že jste si zakoupili samostatné letenky od jedné či několika leteckých společností, pamatujte na to, že si mezi jednotlivými lety možná budete muset vyzvednout vaše zavazadla a znovu je odbavit.

Header
Subject
Body
Footer