Používáme soubory cookie, abychom našim zákazníkům mohli poskytovat ty nejlepší služby. Pokud budete pokračovat, souhlasíte s použitím souborů cookie.
pdf print

Cestovní podmínky


Odpovědnost za realizaci cestování

Gotogate je zprostředkovatel prodeje letenek, hotelů, pronájmů aut a akcí. Neodpovídáme za žádné změny v rozpisu letů, zrušení letů, zavazadla nebo jiné události spojené s realizací letů. Nejsme také odpovědni za problémy související s rezervací hotelového ubytování nebo pronájmem aut. Odpovědnost za tyto události nese příslušný poskytovatel. Jakékoliv příslušné reklamace proto musí být podány přímo poskytovateli. Zajišťujeme služby spojené s cestováním pro cestující na dovolené.

Rezervaci u Gotogate může provést osoba starší 18 let.

Úprava a kontrola údajů

Při rezervaci letenek musí být zadáno přesné jméno a příjmení osoby a oslovení tak, jak je to uvedeno v jejím cestovním pase. Letenky jsou nepřenosné a stávající rezervaci nelze upravit. Po zaplacení letenky nelze její cenu upravit ani vrátit.

Povinnosti cestujícího:

 • Cestující si musí před provedením úhrady přečíst a schválit cestovní podmínky.
 • Musí před provedením úhrady zkontrolovat zadání správného jména a příjmení tak, jak je to uvedeno v jeho cestovním pase.
 • Musí v případě neobdržení potvrzení o zaplacení e-mailem do několika minut po provedení rezervace okamžitě kontaktovat Gotogate. Jakmile obdržíte potvrzení e-mailem, musíte zkontrolovat správnost uvedených údajů. Upozorněte Gotogate ihned, jakmile není něco vpořádku. V době mimo naši řádnou otvírací dobu se obraťte přímo na leteckou společnost, hotel nebo autopůjčovnu a zjistěte, zda je možno provést opravu.
 • Pravidelně kontrolujte e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, neboť veškerá korespondence s vámi se děje prostřednictvím e-mailu.
 • Pravidelně kontrolujte rozpis letů a veškeré jeho změny jak u odletů, tak u příletů.
 • U příslušné letecké společnosti si zjistěte, ze kterého terminálu letiště budete odlétat.
 • Zkontrolujte si vízová pravidla pro vaši cílovou destinaci a pro případ jakéhokoliv přerušení cesty/mezipřistání. Můžete tak učinit prostřednictvím příslušného velvyslanectví nebo letecké společnosti, se kterou budete cestovat.
 • Zjistěte si, jaká očkování budete před cestou potřebovat.
 • Zjistěte si pravidla použití cestovního pasu a jeho platnost, v některých zemích je totiž vyžadováno, aby byl váš pas platný alespoň 6 měsíců po vašem návratu.
 • Zkontrolujte si aktuální časy odbavení pro každou cestu. Doporučujeme vám odbavení na letišti alespoň 1,5 hodiny před odletem (domácí lety) nebo 2,5 hodiny (zahraniční lety).

Letenky

Potvrzení rezervace, které Gotogate pošle cestujícímu e-mailem po provedení rezervace je cestovním dokladem, který musíte mít u sebe po celou dobu cesty. Toto potvrzení obsahuje všechny důležité informace, jako je číslo rezervace, číslo letu a časy letů. Doporučujeme, aby si cestující vytiskl rozpis letů po klepnutí na odkaz v potvrzovacím e-mailu.

Letenky musí být vždy použity v chronologickém sledu a musíte uskutečnit všechny letové úseky trasy. Pokud cestující nesplní jakýkoliv letový úsek trasy, bude leteckou společností zbytek trasy bez náhrady zrušen. Tato pravidla jsou mimo kontrolu Gotogate.

S letenkami s různými čísly rezervace je vždy nakládáno jako s jednotlivými na sobě nezávislými cestami. Společnost Gotogate není odpovědna za nestihnuté spoje nebo neproplacení jednotlivých letenek v případě změn letového rozpisu, zpoždění či zrušení letů.

Změny cen/technické chyby

Společnost Gotogate si vyhrazuje právo na změny vlivem technických chyb a úprav cen, které nejsou pod její kontrolou. Vyhrazujeme si právo kontaktovat cestujícího a provést jakékoliv úpravy provedené rezervace, a to ve všední dny do 24 hodin. Pokud k technickým problémům dojde bezprostředně před víkendem nebo během něj, budeme cestujícího kontaktovat následující pracovní den. Společnost Gotogate si vyhrazuje právo zrušit rezervaci v případě technických problémů a chyb v cenách, které jsou mimo její kontrolu. Cestující bude v tomto případě uvědoměn e-mailem.

V ceně letenky jsou zahrnuty letištní poplatky. Při odletu z některých letišť je nutno zaplatit letištní poplatek v hotovosti. Tuto informaci si musí cestující zjistit sám.

Kombinace jednosměrných letenek (One-way combination)

Cesty označené jako „One-way combination" zahrnují dvě jednosměrné cesty. I když jsou jednotlivé etapy rezervovány zároveň, jsou chápány jako samostatné. Znamená to, že každá etapa vaší cesty je zpracovávána samostatně, a to i v případě storna, změny, úpravy letového řádu anebo narušení přepravy např. z důvodu stávky. Rovněž platí předpisy příslušné letecké společnosti.

Rezervace sedadel

Službu lze využít pouze v okamžiku rezervace.

Nemůžeme zaručit, že letecká společnost vaše sedadlo potvrdí. Nemůžeme rezervovat sedadla v konkrétní řadě, s dodatečným prostorem pro nohy ani u nouzového východu. Letecká společnost je oprávněna obsazení sedadel měnit, aniž by informovala nás nebo cestující.

Sedadla obvykle nelze rezervovat u přípojných letů při cestování do jiných částí světa (např. u vnitrozemských letů v rámci Evropy). Pokud vámi preferované sedadlo letecká společnost nepotvrdí, poplatek za službu vám nebude vrácen.

Obrázek uspořádání sedadel nemusí být shodný s příslušným typem letadla.

Zrušení rezervace (Storno)

Vaše letenky budou vydány ihned po přijetí platby, poté již nemohou být upraveny ani proplaceny. Gotogate pracuje v souladu s rezervačním řádem leteckých společností, které jsou většinou velice restriktivní; jinými slovy - proplacení a změny rezervace nejsou povoleny. Úhrady rezervací mohou být provedeny, pokud si cestující ujednal pojištění Gotogate pro případ zrušení rezervace současně s objednávkou, a pokud splňuje tyto podmínky. Zjistěte více v části s názvem Pojištění storna.

V případě jakýchkoliv požadavků na úhradu se doba zpracování pohybuje od 4 do 16 týdnů. Všechny úhrady jsou prováděny poskytovatelem a Gotogate není schopna tuto dobu pro zpracování požadavku ovlivnit. V případě provedení úhrady je účtován manipulační poplatek ve výši 1850 CZK za letenku. Gotogate nevrací poplatek za pojištění storna nebo předem uhrazené poplatky, ceny a jakékoliv pojistné smlouvy (kromě cestovního pojištění).

Změny rezervace

Vaše letenky budou vydány ihned po přijetí platby, poté je nelze upravit. Gotogate pracuje v souladu s rezervačním řádem leteckých společností, které jsou většinou velice restriktivní; jinými slovy - změny rezervace nejsou povoleny. Pokud letecká společnost změnu rezervace povolí, může k tomu dojít nejpozději do 24 hodin před odletem.

Změny rezervace

Společnost Gotogate pracuje v souladu s rezervačním řádem leteckých společností, které jsou většinou velice  restriktivní. Pro  přesné podmínky se cestující musí obrátit na naši zákaznickou podporu nebo přímo na p říslušnou leteckou společnost. V případě,  že letecké společnosti změny rezervace povolí, pak je to možné pouze 24 hodin před odlet em.  Pokud cestující vyžadujete, aby mu společnost Gotogate se změnou rezervace  pomohla, pak si musí sjednat náš balíček služe b.   V případě změny rezervace je cestující povinen uhradit náklady spojené se změnou  rezervace.  Upozorňujeme vás, že vámi provedené storno nabývá platnosti až poté, co  obdržíte písemné potvrzení od společnosti Gotogate.      

U letenek od Gotogate flexibilní letenka se cestující v případě potřeby provedení změny rezervace musejí obrátit na naši  zákaznickou podporu.   Kompletní podmínky naleznete v položce „flexibilní letenka od Gotogate. "

Flexibilní letenkaod Gotogate  
Cestující si musí tuto zákaznickou službu sjednat a zaplatit   současně při rezervaci cesty. Později službu nelze  přidat.    Změna rezervace je vlastní službou společnosti Gotogate a neznamená to,  že bude možno letenky u leteckých společností upravit.   Všechny  změny rezervace v našem rezervačním systému musí proto být provedeny prostřednictvím našich zákaznických služe b.  Tato služba je individuální a nepřenosná. 

V případě  změny rezervace se cestující musí obrátit na zákaznickou odporu telef onicky, prostřednictvím chatu nebo e-mailu.  V posledním případě musí cestující použít speciální formulář pro využití  změny rezervace, který nalezne na naší webové stránce pod názvem „Obraťte se na nás - flexibilní letenka". Změna rezervace musí být provedena během naší otevírací doby a nejpozději 24 hodin před časem původního odletu.   Při změně rezervace musíte cestu uskutečnit do jednoho roku od původní rezervace.

Rezervace není platná, dokud není společností Gotogate potvrzena  e-mailem.  Společnost Gotogate neodpovídá za neprovedené změny rezervace, pokud   cestující opomene kontaktovat naši zákaznickou podporu.

Služba  pro změnu rezervace umožňuje provést změnu rezervace letu v závislosti na jeho dostu pnosti.  Pokud změna rezervace představuje aktualizaci letenky do vyšší  cenové kategorie, pak cestující uhradí rozdíl na vlastní náklady.  Změna rezervace  musí být provedena u stejné letecké společnosti, která by poskytla původní dopra vu.     

 • Změnu destinace nelze provést, a to jak u cesty tam, tak ani zpět.
 • Služba pro změnu rezervace nepovoluje změny jména ani jeho opravy.
 • Lety musí být využity v takovém pořadí, v jakém byly původně rezervovány.
 • Změna rezervace vaší letenky pro tzv. mezipřistání není povolena.

 • U jedné cesty můžete změnu rezervace provést jen jednou. Po potvrzení změny je možnost změny rezervace vyčerpána a nelze ji provést znovu.
 • Poplatek za změnu rezervace nebude v případě zrušení cesty proplacen. Pokud  změna znamená fakt, že někteří cestující již nejsou oprávněni využít speciálních tarifů (např. ne mluvňata), pak rozdíl ceny nové letenky musí uhradit cestující.
 • Společnost Gotogate neodpovídá za poskytování informací o vízech v případě rozšíření cesty.
 • V případě změny rezervace musíte cestu uskutečnit do jednoho roku od původní rezervace.
 • Při změně rezervace neodpovídá Gotogate za případné dodatečné služby, jako je rezervace zavazadel či sedadel, které se uzavírají přímo s dopravcem.
 • Pokud cestující nenastoupí na kteroukoli část cesty, možnost změny rezervace zaniká.

 

Časy letů

Všechny časy letů jsou uvedeny v místním čase. Přílety následující den jsou v rozpisu letů označeny jako „+1".

Změna rozpisu letů

Letecké společnosti mohou upravit své rozpisy letů a rušit lety pouhým oznámením. Takové změny jsou mimo kontrolu Gotogate. Cestující je osobně zodpovědný za provedení kontroly časů odletu a příletu přímo u leteckých společností.

Gotogate neodpovídá za upozorňování na změny v letovém rozpisu nebo zrušené lety. Nejsme odpovědni ani za žádné cesty zrušené vlivem přírodních katastrof, válečných stavů, stávek nebo jiných nepředvídatelných událostí. Žádné změny neposkytují oprávnění na snížení ceny, náhradu cesty, odškodnění nebo jiné kompenzace od Gotogate. Nevracíme žádné doplňkové služby týkající se cesty, jako jsou například jízdenky na vlak, ubytování v hotelu nebo pronájem auta.

Pokud dojde vlivem změny rozpisu letů k pozdnímu příchodu do hotelu nebo do autopůjčovny, pak se musí cestující obrátit na hotel nebo na tuto autopůjčovnu osobně a tuto skutečnost jim oznámit.

Více informací ohledně práv cestujících s leteckými společnostmi naleznete klepnutím na odkaz níže.

Klepnutím zde zjistíte kompletní podmínky »

Transport a hotel v případě změny letiště nebo data příletu

V ceně vaší letenky není zahrnut žádný transport po zemi ani přenocování během cesty. Cestující je osobně odpovědný za zjištění si rozpisu letů a cen. Platí to také v případě jakýchkoliv změn rozpisů letů těch leteckých společností, které jsou mimo kontrolu a odpovědnost Gotogate.

Čas na přestup při mezipřistání

Cesty rezervované prostřednictvím Gotogate mají zajištěn čas na přestup. Časy potřebné na přestup během mezipřistání jsou leteckými společnostmi započítány. Pokud je letový segment v případě přímé rezervace zpožděn, jsou letecké společnosti povinny pomáhat cestujícím dostat se do cílové destinace.

Pokud byly rezervovány jednotlivé letenky, pak letecká společnost nenese žádnou zodpovědnost za zpoždění a ztrátu spoje. Cestující je proto odpovědný zkontrolovat, zda je podle leteckých společností a letišť čas na přestup dostatečný. Gotogate nebude hradit žádné další takto vzniklé náklady.

Hotely

Gotogate zařizuje hotely ve spolupráci s IAN.COM. Cestující musí sami oznámit hotelu jakékoliv změny v letovém rozpisu, jejichž důsledkem je pozdní příchod do hotelu.

Klepnutím zde zjistíte kompletní podmínky »

Pronájem aut

Gotogate zařizuje pronájem aut ve spolupráci s rentalcars.com (od 11. července 2013). Cestující musí autopůjčovně sami oznámit jakékoliv změny v letovém rozpisu, jejichž důsledkem je pozdní příchod do autopůjčovny.

Klepnutím zde zjistíte kompletní podmínky »

Samostatně cestující děti

Gotogate nezajišťuje letenky pro samostatně cestující děti. Děti mladší 18 let musí mít rezervovanou cestu společně s dospělým. Některé země nepřipouštějí vstup dětí mladších 18 let na území země bez doprovodu dospělé osoby.

Nemluvňata

Děti ve věku 0-2 let budou cestovat jako nemluvňata a nebude jim přiděleno samostatné místo v letadle. Pokud dítě do konce cesty dosáhne věku 2 let, musí být pro něj pro celou cestu rezervována dětská letenka. Letenku pro nemluvňata nelze rezervovat před jejich narozením, jelikož správné jméno a datum narození musí odpovídat údajům v cestovním pase. Později nemluvňata nerezervujeme. Gotogate nebude hradit žádné vzniklé náklady, pokud byl rezervován nesprávný typ letenky od samého začátku.

Požadavky na dětskou stravu, dětské sedačky a podobně nezaručujeme.

Duplicitní rezervace

Povinností cestujícího je zajistit, aby byly zrušeny veškeré duplicitní rezervace bez ohledu na to, kde byly provedeny. V opačném případě cestující riskuje, že letecká společnost duplicitní rezervaci bez předchozího oznámení zruší. Gotogate neodpovídá za žádné zrušené lety leteckou společností nebo za příslušnou neprovedenou náhradu.

Cestovní pasy, víza a průjezdní víza

Cestující je povinen zajistit platnost svého cestovního pasu v době rezervace. Cestující je také odpovědný za to, že vlastní vízum do cílové destinace a všechna víza požadovaná pro mezipřistání. Cestující je osobně odpovědný za jakékoliv náklady vzniklé vlivem problémů s uvedenými formalitami. Cestující si musí zkontrolovat, zda jeho/její cestovní pas, víza a průjezdní víza splňují požadavky jak příslušných zemí, tak letišť. Gotogate doporučuje, aby si cestující vzali své cestovní pasy všude tam, kam cestují.

Při cestování do některých zemí jsou platná speciální ustanovení týkající se rezervace zpátečních letenek. Cestující je povinen ověřit si tato ustanovení na velvyslanectví dané země a u všech zúčastněných leteckých společností.

Pro všechny cesty do Spojených států amerických nebo přes ně je požadováno schválené povolení ke vstupu (ESTA ) a strojově čitelný cestovní pas.

Cestovní pojištění

Gotogate zprostředkovává cestovní pojištění ve spolupráci se společností Solid. Veškerou komunikaci ohledně pojištění směrujte proto přímo na ni.

Pojištění zavazadel

Gotogate zprostředkovává pojištění zavazadel ve spolupráci se společností Solid. Veškerou komunikaci ohledně pojištění směrujte proto přímo na ni.

Pojištění storna

Pojištění storna musí být uzavřeno a uhrazeno současně s provedením rezervace cesty. Toto pojištění vstupuje v platnost po provedení rezervace a přestává platit v době zahájení cesty, počítáno od původního data rezervovaného odletu. Všichni cestující uvedení v rezervaci musí mít sjednané pojištění storna, aby je mohli uplatnit v případě zrušení rezervace.

Zrušení rezervace (Storno)

Pro nabytí platnosti pojištění storna musí dojít ke zrušení rezervace nejméně dvě hodiny před odletem. Pojištění storna pozbývá platnosti po zahájení cesty. V případě zrušení rezervace v době mimo naši pracovní dobu musí být letecké společnosti, hotely a autopůjčovny kontaktovány přímo.

Pokud je cesta zrušena na základě předložení platného lékařského potvrzení, pak vám bude vrácena plná cena rezervace s výjimkou manipulačního poplatku ve výši
1250 CZK na osobu. Nevracíme poplatek za pojištění storna nebo předem uhrazené poplatky, ceny a jakékoliv pojistné smlouvy (kromě cestovního pojištění). Maximální splatná částka v případě zrušení rezervace v rámci pojištění storna činí 78 500 CZK na osobu a/nebo 157 000 CZK na cestu.

Uhraditelné události

Finanční prostředky budou hrazeny v případě, že cestující není schopen podstoupit plánovanou cestu z důvodů následujících nepředvídatelných událostí.

 • Akutní onemocnění nebo nehoda, která se týká vás, vašeho spolucestujícího se stejnou rezervací nebo vašeho blízkého rodinného příslušníka, a pokud vám bylo doporučeno cestu nepodstoupit na základě nezávislého lékařského posouzení ošetřujícího lékaře.
 • Smrt která se týká vás, vašeho blízkého rodinného příslušníka nebo vašeho spolucestujícího se stejnou rezervací.

Pojištění storna nezahrnuje:

 • náhradu, která by mohla být přijata odjinud, například jiné pojištění storna nebo jiné krytí;
 • onemocnění, úraz neho zranění, kterého si jste vědomi (které vám bylo diagnostikováno) v době uzavření pojištění storna;
 • chronickou chorobu/infekční onemocnění/duševní poruchu, pokud osoba nebyla zcela bez příznaků/problémů během posledních šesti měsíců od data rezervace cesty. Pokud došlo ke zrušení rezervace ve spojitosti s těmito symptomy, musí být diagnóza potvrzena odborným lékařem.
 • onemocnění, úraz nebo jiné následky vyplývající z těhotenství nebo porodu;
 • komplikace způsobeny alkoholem, jinými toxikanty, sedativy nebo narkotiky;
 • náklady vzniklé následkem opomenutí zrušení rezervace cesty pojištěnou stranou;
 • případ, kdy došlo ke zrušení účelu cesty;
 • komplikace vyplývající z osobně vybraných procedur a ošetření, například estetické operace;
 • jakékoliv doplňkové služby k cestě, které nejsou zahrnuty v potvrzení rezervace, například vstupenky do divadla a podobně.

Co po vás požadujeme?

Pojištění storna platí pouze s platným lékařským potvrzením. Toto nám musí být doručeno do
pěti dnů od zrušení rezervace. Lékařské potvrzení musí být vyhotoveno nezávislým lékařem, který poskytl ošetření a musí na něm být uvedeno jméno, kontaktní údaje a razítko lékaře. Pokud není k dispozici razítko, musí být přiložena kopie identifikačních údajů lékaře.

V lékařském potvrzení musí být také uvedeny následující informace

 • datum vyšetření;
 • výsledky vyšetření;
 • diagnóza;
 • jiné originální posudky/dokumenty, které by mohly mít význam při posouzení nároku;
 • potvrzení o akutním stavu onemocnění a o tom, že brání pacientovi v cestování.

Formulář lékařského potvrzení lze stáhnout zde »

Vymezení pojmu „blízký rodinný příslušník"

„Blízký rodinný příslušník" v této spojitosti představuje manžela, manželku, dítě, vnuka/vnučku, sourozence, rodiče, prarodiče nebo rodiče manžela (manželky) pojištěné osoby, nebo osobu, se kterou pojištěná osoba žije ve společné domácnosti.

Balíček služeb

Balíček služeb je služba, kterou nabízíme našim zákazníkům. Cestující tuto službu kupuje současně s rezervací. Balíček služeb lze také sjednat následně kdykoliv před odletem po uhrazení poplatku ve výši 850 CZK na rezervaci.

Balíček služeb obsahuje následující:

 • nalezení nejlepší možné alternativy v případě, že letecká společnost změní rozpis letů (podle pravidel poskytnutých leteckou společností);
 • předchozí rezervaci míst v letadle u letecké společnosti u letů, u kterých je to možné (vyloučení sedadel vedle nouzového východu, sedadla s větším prostorem pro nohy, obyčejně nelze zajistit u letů v rámci Evropy);
 • pomoc s žádostí o umístění kočárku pro nemluvně (u letů v rámci Evropy to většinou není možné);
 • rezervaci speciálního zavazadla (například golfové potřeby nebo lyže);
 • rezervaci speciální diety, pokud je strava součástí rezervace (není součástí letů v rámci Evropy);
 • ověření možností a nákladů na změnu rezervace vaší cesty (upozorňujeme vás, že náklady na změnu rezervace budou započteny v souladu s řádem letecké společnosti tak, jak je to uvedeno na vaší letence);
 • registraci vaší bonusové karty u stejné letecké společnosti;

Mohou být zahrnuty jakékoliv poplatky požadované poskytovatelem. Pokud dojde ke zrušení cesty nebo v případě, že žádost nemůže být potvrzena leteckou společností, nebude balíček služeb proplacen.

Pokud je datum odletu v termínu do tří dnů, žádáme vás, abyste nás kontaktovali telefonicky nebo prostřednictvím chatu a sdělili své požadavky. Upozorňujeme vás, že je často nemožné potvrdit žádosti, jsou-li předloženy do 72 hodin od odletu.
Cestující s těžkými potravinovými alergiemi musí tuto skutečnost oznámit letecké společnosti přímo.

Úhrada doplňkových služeb

Zákazník má dvě možnosti úhrady doplňkových produktů. Platební údaje mohou být sděleny zákaznické podpoře a to buď telefonicky, nebo prostřednictvím odkazu na objednávku, kterou poskytneme podle dohody.

Gotogate nepřijímá karty na jedno použití, neboť platba může probíhat ve dvou krocích. Zákazník je povinen zajistit, aby platba mohla proběhnout v době nákupu. Gotogate si vyhrazuje právo kontaktovat vás v případě jakýchkoliv úprav cen nebo technických chyb.

Tato služba je závazná, jakmile byla provedena platba a nelze ji změnit nebo zrušit.

Zavazadla

Gotogate nenese žádnou odpovědnost za náklady na zavazadla, které nejsou zahrnuty v ceně letenky. Předáváme pouze žádosti týkající se následujících zvláštních zavazadel: invalidní vozíky, snowboardy, surfy, lyže, golfové potřeby, jízdní kola, psi a kočky. Nejsme schopni ovlivnit letecké společnosti s ohledem na potvrzení žádosti. Gotogate si za tuto službu účtuje poplatek navíc kromě ceny účtované leteckými společnostmi.

Ztracená/poškozená zavazadla

Gotogate nenese žádnou odpovědnost za ztrátu zavazadel nebo jejich poškození. Jakékoli problémy musí být okamžitě hlášeny zástupci letecké společnosti na letišti.

Věrnostní karty

Pokud provedete rezervaci, můžete přidat svou věrnostní kartu, kde vyplníte své osobní údaje, například vaše jméno, atd. Předáme pouze vaše údaje, za připsání vašich bonusových bodů příslušnými leteckými společnostmi nejsme odpovědni.

Vždy si schovejte svou palubní vstupenku, dokud neuvidíte, že body byly připsány. Body nebude možno připsat zpětně, pokud nebudete mít svou palubní vstupenku. Pokud potřebujete připsat body zpětně, musíte to vždy udělat přímo u letecké společnosti.

Pamatujte si, že nemusíte obdržet bonusové body u všech letů, tuto skutečnost musíte vždy zkontrolovat přímo u letecké společnosti.

Premium Economy, Business, First Class

Službu lze využít pouze v okamžiku rezervace. V závislosti na letecké společnosti mohou být služby nabízeny jen na některých etapách vaší cesty.

Nabídka palubních služeb se u jednotlivých leteckých společností liší. Specifické informace naleznete na webových stránkách příslušné letecké společnosti. Gotogate nenese odpovědnost v případě, že letecká společnost změní typ letounu nebo rezervuje více sedadel, než je kapacita v příslušné cestovní třídě. Obojí může mít za následek změnu rozsahu nabízených služeb, případně snížení kategorie cestovní třídy. S jakýmikoli stížnosti se proto obracejte přímo na příslušnou leteckou společnost.

Očkování

Cestující je odpovědný zajistit si provedení všech očkování a dalších nezbytných formalit potřebných pro cestu do země, kterou se chystá navštívit. Veškeré náklady v souvislosti se splněním výše uvedeného hradí cestující.

Platební podvod

Gotogate si vyhrazuje právo odmítnout platbu kartou, pokud existuje důvodné podezření, že je páchán podvod. Pokud nastane podezření na trestný čin, může být požadováno ověření oprávněnosti platby. Všechny typy podvodů s platební kartou budou hlášeny na policii a oznámeny společnosti pro vymáhání pohledávek.

Švédský zákon o osobních údajích (PUL)

Gotogate uplatňuje švédský zákon o osobních údajích (1998:204). Nákupem služby/produktu od nás nebo registrací vašich údajů u nás souhlasíte se zpracováním těchto údajů u naší společnosti pro konkrétní účely.

Osobních údaje jsou všechny informace týkající se osoby, které byly nějakým způsobem uloženy. Jedná se např. o vaše jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, fakturu a informace o účtu, a další informace, které jste poskytli v souvislosti s vaší osobou nebo svou rodinou při vytváření profilu nebo při registraci u nás.

Údaje, které jste poskytli Gotogate na webových stránkách, budou použity pro administraci a umožní nám udržet vysokou úroveň služeb pro naše zákazníky. Tyto údaje budou použity tak, aby nám umožnily poskytovat službu, kterou jste si objednali, produkty, které jste požadovali a posílat vám nabídky a podobné produkty spojené s vaší cestou. Tyto informace budou také použity pro statistické účely, pro zlepšení obsahu webových stránek a pro aktualizaci našich databází.

Osobní údaje týkající se informací o účtu při platbě za naše produkty/služby budou zpracovány pouze za účelem provedení vašeho nákupu a budou předány třetí straně pouze tehdy, pokud je to vyžadováno za účelem provedení a správy vaší platby a přijetí platby za vaši rezervaci.

Gotogate je součástí skupiny, jejíž mateřskou společností je European Travel Interactive. Gotogate si vyhrazuje právo volně zpracovávat a předávat informace v rámci skupiny. Gotogate si vyhrazuje právo tyto údaje volně předávat třetí osobě v případě prodeje nebo nákupu společnosti nebo majetku, nebo pokud bude European Travel Interactive, jiná společnost nebo majetek v rámci skupiny získán třetí stranou, a pokud budou osobní údaje jedním z převáděných aktiv. Třetí strany, které mohou tyto údaje získat, budou především organizace, které nabízejí podobné produkty a služby jako Gotogate.

Tyto údaje mohou být sdíleny s našimi partnery a ostatními účastníky působícími jménem Gotogate, např. subdodavateli plnícími smlouvy mezi uživateli a Gotogate.

Údaje můžeme předat třetí straně také s ohledem na plnění právních předpisů nebo v případě, že to vyžaduje zákon nebo soudní rozhodnutí.

Osobní údaje, které jste nám poskytli před využitím rezervačních služeb nebo získáním členství ve službě „Moje stránky" na webových stránkách, a které se netýkají přímo vás osobně, například informace o rodinných příslušnících a přátelích, budou uloženy pouze pro vaše vlastní soukromé účely. To znamená, že Gotogate nebude používat tyto údaje pro kontaktování příslušných osob, nebo těchto informací využívat jinak.

Za aktualizaci údajů na webové stránce odpovídáte vy osobně nebo Gotogate na vaši žádost. Pokud chcete aktualizovat nebo opravit poskytnuté údaje, nebo pokud máte nějaké dotazy či názory týkající se našich služeb, informací, které shromažďujeme, nebo vašich práv, můžete nás kontaktovat na www.Gotogate.com

Pokud si nadále nepřejete dostávat nabídky ohledně vašeho zájezdu, klikněte na odkaz odhlášení odběru na konci této e-mailové zprávy. Pokud máte s odhlášením odběru jakýkoli problém, kontaktujte nás na e-mailové adrese crm@etraveli.com

Letecké společnosti na černé listině

Některé letecké společnosti byly z provozu v EU vyloučeny.

Zjistěte více o těchto leteckých společnostech zde »

Platba

U cen zobrazených ve výsledcích vyhledávání je požadováno provést platbu prostřednictvím internetového bankovnictví (Nordea, SEB a Swedbank).
Tato služba je závazná, jakmile je platba provedena a nelze ji změnit nebo zrušit. Tato pravidla jsou stanovena leteckými společnostmi, ne Gotogate*. Pokud Gotogate obdrží platbu, zašleme potvrzení rezervace na e-mailovou adresu zadanou cestujícím v okamžiku rezervace. Toto potvrzení rezervace představuje letenku/voucher cestujícího, který musíte mít celou cestu u sebe.

Zákazník souhlasí s elektronickým přenosem faktury.

Všechny platby jsou spravovány společností TravelPartner AB (556730-1543).

Společnost Gotogate si vyhrazuje právo na změny vlivem technických problémů a chybných cen, které jsou mimo její kontrolou. Vyhrazujeme si právo vás kontaktovat a provést jakékoliv úpravy provedené rezervace, a to ve všední dny do 24 hodin. Pokud k technickým problémům dojde bezprostředně před víkendem nebo během něj, budeme vás kontaktovat následující pracovní den.

Debetní/kreditní karty (MasterCard, Eurocard, Visa a American Express)

Platby nelze provést prostřednictvím karet Diners Club. V některých případech nejsme schopni přijat zahraniční platební karty. Inkaso může probíhat ve dvou krocích, pokud jsou platby prováděny kartou; jedno inkaso od letecké společnosti a jedno přes Gotogate/TravelPartner.

Reklamace

Jakékoli problémy či připomínky vzniklé během vaší cesty musí být předány přímo poskytovateli (letecká společnost, autopůjčovna, hotel). Pokud přijmete platbu nebo odškodnění přímo od poskytovatele, pak zpravidla vaše právo na náhradu škody zanikne. Jakékoliv reklamace, které poskytovatel neuhradí/nekompenzuje během vaší cesty, budou předloženy přímo Gotogate k prošetření. Reklamace jsou vyřizovány výhradně v písemné formě a jsou předkládány prostřednictvím formuláře určeného pro podání stížnosti/reklamace ve lhůtě jednoho měsíce od konce vaší cesty. Vyřízení reklamace trvá přibližně tři měsíce.

Stáhněte si náš reklamační formulář zde »

Všechny reklamace posílejte na tuto adresu:
Gotogate
FAO: Reklamation [Complaints]
Box 1340
SE-751 43 Uppsala, Švédsko

Header
Subject
Body
Footer